in English
 
 
Kirjaston tietoaineistojen hankinta

Tietosuojailmoitus kirjaston tietoaineistojen hankinta

Sisällysluettelo

 • Yhteystiedot
 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Henkilötietoryhmät, ja
  • Tietojen alkuperä
  • Säilytysaika
  • Henkilötietojen käsittelijät
  • Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
  • Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
 • Rekisteröidyn oikeudet: pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yhteystiedot

Postiosoite (hankintaehdotusten tekijät)
Turun yliopiston kirjasto
Tietoaineistojen saatavuuspalvelut (Teutorin kirjasto)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: kirjasto@utu.fi  
Puhelin: 029 450 2769; 050 439 3501
 
Postiosoite (kustantajat ja välittäjät):
Turun yliopiston kirjasto
Hankinta (Feeniks-kirjasto)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: hankinta@utu.fi 
Puhelin: 029 450 3722
 
Käyntiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Feeniks-kirjasto (Yliopistonmäki)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Käsittelyn tarkoitus

Hankintaehdotusten tekijöiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
 • uuden aineiston saapumisesta ilmoittaminen hankintaehdotuksen tekijälle
 • yhteydenpito hankintaehdotuksen tekijän kanssa, mikäli hankintaehdotus antaa aihetta lisäselvityksiin tai mikäli aineistoa ei hankita
Kustantajien ja välittäjien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
 • kirjaston aineistotilausten hallinnointi mahdollistamalla yhteydenotot aineistoja tilattaessa ja aineistotilauksiin liittyvissä kysymyksissä

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2009) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtiin
- a: "rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten" (hankintaehdotusten tekijät)
- b: "käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena" (kustantajat ja välittäjät)
 

Henkilötietoryhmät

Hankintaehdotusten tekijät: Suku- ja etunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakkaan lainaajatunnus
 
Kustantajat ja välittäjät: Suku- ja etunimi, ammattinimike, puhelinnumero, sähköpostiosoite

Tietojen alkuperä

Hankintaehdotusten tekijöiden tiedot saadaan henkilöiltä itseltään. Asiakkaan lainaajatunnus saadaan tarvittaessa kirjaston asiakasrekisteristä. Muita kuin kurssikirjojen hankintaehdotuksia voi tehdä myös ilmoittamatta henkilötietojaan.
 
Kustantajien ja välittäjien tiedot saadaan henkilöiltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Hankintaehdotusten tekijöiden henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun kirjasto on hankkinut ja vastaanottanut henkilön ehdottaman aineiston, aineisto on luetteloitu ja henkilölle on lähetetty tieto aineiston saapumisesta kirjastoon.
 
Kustantajien ja välittäjien henkilötiedot poistetaan rekisteristä, mikäli ko. toimittajalta ei ole kahteen vuoteen hankittu aineistoa tai mikäli ko. henkilö ei enää ole ko. toimittajan palveluksessa.

Henkilötietojen käsittelijät

Kirjaston tietoaineistojen valinnasta, hankinnasta ja luetteloinnista vastaava kirjaston henkilöstö. Kirjaston henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta kirjaston ulkopuolelle.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan

Tietoja ei siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

 

 
Asiasana: kirjastot;tietoaineistot;hankintaehdotus;hankinta;kirjat;henkilötiedot;
Tagit: