in English
 
 
Julkaisemisen palvelut

Tietosuojailmoitus kirjaston julkaisemisen palvelut

Sisällysluettelo

 • Yhteystiedot
 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Henkilötietoryhmät, ja
  • Tietojen alkuperä
  • Säilytysaika
  • Henkilötietojen käsittelijät
  • Henkilötietojen vastaanottajaryhmä
  • Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
 • Rekisteröidyn oikeudet: pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yhteystiedot

Postiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Julkaisemisen palvelut (Educariumin kirjasto)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: julkaisut@utu.fi
Puhelin: 029 450 3712; (050) 353 7684
 
Käyntiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Educariumin kirjasto (Assistentinkatu 5)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
 • Turun yliopiston julkaisutoimintaan (väitöskirjat ja laitosjulkaisut) liittyvien sarjatunnisteiden jako
 • Sopiminen julkaisemisesta Turun yliopiston julkaisuja - Annales Universitatis Turkuensis -sarjassa sekä teoksen julkaisemisesta UTUPub-julkaisuarkistossa
 • Yliopiston julkaisutoimintaan liittyvien tehtävien yleinen hoitaminen ja kehittäminen sekä UTUPub-arkiston sisällön hallinnointi ja järjestelmän kehittäminen julkaisut@utu.fi -osoitteen kautta.
Asiakkaan kannalta opinnäytteen (väitöskirja, pro gradu tai muu tutkielma) julkistaminen on pakollinen osa tutkintoa ja sen julkistamatta jättämisestä seuraa se, ettei tutkintoa voida suorittaa hyväksytysti loppuun. Väitöskirjan julkaiseminen Annales-sarjassa ei ole mahdollista ilman ISBN- ja sarjatunnusta. Väitöskirja on kuitenkin mahdollista julkaista omakustanteena ilman ISBN-tunnusta tiedekunnan antamien ohjeiden mukaan.

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtiin b ja c: "käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena" ja "käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi".  (http://www.privacy-regulation.eu/fi/6.htm.)

Henkilötietoryhmät

Nimi, arvo/ammatti, sähköpostiosoite, postiosoite (sopimukset), affiliaatio (tiedekunta)

Tietojen alkuperä

Tiedot pyydetään henkilöltä itseltään.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja sisältävä kirjeenvaihto ja ISBN-lomakkeet hävitetään 5 vuoden kuluttua asiakirjojen syntyvuoden päättymisestä. Sopimukset säilytetään pysyvästi yliopiston päätearkistossa yliopiston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti (linkki).

Henkilötietojen käsittelijät

Kirjaston julkaisemisen palvelut –tiimin jäsenet.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Väitöskirjojen ja laitossarjojen julkaisemiseksi UTUPub-julkaisuarkistossa julkaisun tiedot (sisältäen tiedot teoksen tekijästä, affiliaatiosta ja teoksen nimekkeestä) siirtyvät Kansalliskirjaston ylläpitämään Dscpace-järjestelmään.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan

Tiedot teoksen tekijästä, affiliaatiosta ja nimekkeestä voivat olla haravoitavissa Kansalliskirjaston järjestelmistä kansainvälisiin hakupalveluihin.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

 • Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Yhteydenotto-osoite: kirjaamo@utu.fi.
 • Sinulla on oikeus muuttaa UTUGradu-järjestelmän kautta tulleen pro gradu -opinnäytetyösi näkyvyyttä (rajoitetusta näkyvyydestä avoimeen näkyvyyteen tai avoimesta näkyvyydestä rajoitettuun näkyvyyteen). UTUGradu-järjestelmän kautta tullutta työtä ei voida poistaa julkaisuarkistosta. UTUGradu-järjestelmän kautta tullut asiakirja on julkinen asiakirja, johon kenellä tahansa on oikeus tutustua. Yhteydenotto-osoite näkyvyyden muutokselle:  julkaisut@utu.fi.
 • Lomakkeella annettavat henkilötiedot ovat pakollisia. Niiden antamatta jättämisestä seuraa väitöskirjan julkaisemisen estyminen.
 • Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx 
 
Asiasana: julkaiseminen;henkilötiedot;kirjastot;
Tagit: