in English
 
 
Kirjaston tarjoama opetus

Tietosuojailmoitus kirjaston tarjoama opetus

Sisällysluettelo

 • Yhteystiedot
 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Henkilötietoryhmät, ja
  • Tietojen alkuperä
  • Säilytysaika
  • Henkilötietojen käsittelijät
  • Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
  • Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
 • Rekisteröidyn oikeudet: pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yhteystiedot

Postiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Tietopalvelu (Feeniks-kirjasto)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: kirjasto@utu.fi
Puhelin: 029 450 2277; (040) 839 8630
 
Käyntiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Feeniks-kirjasto (Yliopistonmäki)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
 • kirjaston pitämien opetusten läsnäolotietojen kerääminen opintosuorituksia varten
 • mahdollinen yhteydenpito opetukseen tai koulutukseen osallistuvien tai ilmoittautuneiden kanssa, esimerkiksi palautteen keräämistä ja mahdollisia muutostilanteita varten

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2009) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtiin a ja c: "rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten" ja  "käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi".  http://www.privacy-regulation.eu/fi/6.htm.

Henkilötietoryhmät

Suku- ja etunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, joissakin tilanteissa myös opiskelijanumero ja pääaine.

Tietojen alkuperä

Pakollisiin opetuksiin ilmoittaudutaan opiskelijatietojärjestelmän (Nettiopsu) kautta ja mahdolliset tarkentavat tiedot (esim. ryhmäjako) tulevat tiedekunnasta.
 
Oppiaineen opettajan tilatessa opetuksen läsnäolotieto kerätään opetustilaisuuden yhteydessä ja se toimitetaan oppiaineen opettajalle. Oppiaineen opettaja saattaa toimittaa tiedon osallistuvista opiskelijoista myös etukäteen. Mikäli oppiaineen opettaja itse osallistuu opetustilaisuuteen, hän on vastuussa läsnäolotiedon keräämisestä.
 
Henkilöt itse toimittavat tiedot sähköisesti (Webpropol) vapaaehtoiseen opetukseen osallistumisesta.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään 3 täyttä lukuvuotta kurssin alkamisesta.

Henkilötietojen käsittelijät

Kirjaston opetuksista vastaava henkilöstö.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Läsnäolotiedot ilmoitetaan opintorekisteriin tai oppiaineen yhteyshenkilölle, mikäli opetus on pakollista/osa opetusohjelmaa tai oppiaineen vastuuopettajan pyytäessä tietoja.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan

Tietoja ei siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

 

 
 
Asiasana: kirjastot;opetus;henkilötiedot;
Tagit: