in English
 
 
Laitostilaukset

Tietosuojailmoitus laitostilaukset

Sisällysluettelo

 • Yhteystiedot
 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Henkilötietoryhmät, ja
  • Tietojen alkuperä
  • Säilytysaika
  • Henkilötietojen käsittelijät
  • Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
  • Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
 • Rekisteröidyn oikeudet: pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yhteystiedot

Postiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Hankinta (Feeniks-kirjasto)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Puhelin: 029 450 3722
 
Käyntiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Feeniks-kirjasto (Yliopistonmäki)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Käsittelyn tarkoitus

Laitostilausten tekijöiden henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
 • yhteydenpito laitostilauksen tekijän kanssa, mikäli laitostilaus antaa aihetta lisäselvityksiin tai mikäli aineisto ei ole saatavissa

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2009) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtaan a: "rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten".
 

Henkilötietoryhmät

Suku- ja etunimi, sähköpostiosoite.

Tietojen alkuperä

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään. 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot poistetaan rekisteristä, kun kirjasto on hankkinut ja vastaanottanut henkilön tilaaman aineiston.

Henkilötietojen käsittelijät

Laitostilausten hankinnasta ja luetteloinnista vastaava kirjaston henkilöstö. Kirjaston henkilöstöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta kirjaston ulkopuolelle.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan

Tietoja ei siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

Asiasana:
Tagit: