in English
 
 
Metriikka- ja arviointipalvelut

Tietosuojailmoitus kirjaston metriikka- ja arviointipalvelut

Sisällysluettelo

 • Yhteystiedot
 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Henkilötietoryhmät, ja
  • Tietojen alkuperä
  • Säilytysaika
  • Henkilötietojen käsittelijät
  • Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
  • Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
 • Rekisteröidyn oikeudet: pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yhteystiedot

Postiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Metriikka ja arviointipalvelut
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: tietopalvelu@utu.fi
Puhelin: 029 450 2659; 041 544 7762 (Jukka Rantasaari)
 
Käyntiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
 • Julkaisuanalyysi: julkaisujen tunnistaminen ja analyysin teko
 • Yliopiston tutkimuksen bibliometrinen arviointi

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2009) 2§:ssä ja 87§:ssä asetettuihin yliopiston tehtäviin ja niiden toteuttamiseen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtiin:
- a ja b: "rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten" ja "käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena" (tilaajan itseään koskevat julkaisuanalyysit)
- c ja f: "käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi" ja "käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi" (yliopiston tilaamat julkaisuanalyysit)
 
Tutkimuksen kokonaisarvioinnin bibliometrisen analyysin yhteydessä käsittely perustuu yliopistolain (558/2009) 2§:ssä ja 87§:ssä asetettuihin yliopiston tehtäviin ja niiden toteuttamiseen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtaan c.
 

Henkilötietoryhmät

Suku- ja etunimi, julkaisuluettelo, affiliaatio laitostasolla, työpaikan yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite, kustannuspaikka).
 
Tutkimuksen kokonaisarvioinnin bibliometrisen analyysin yhteydessä mahdollisesti tutkimustietojärjestelmän tekijäkortti-id.

Tietojen alkuperä

Tutkijalta itseltään (yksilöanalyysi), julkaisuluettelosta, tutkimustietojärjestelmän tietovarastoraportista, viitetietokannasta (Web of Science, Scopus, Google Scholar, InCites).
 
Yliopiston tutkimuksen kokonaisarvioinnin bibliometrisen analyysin yhteydessä: tutkimustietojärjestelmä, Web of Science –tietokanta, laitoksien ilmoittamat julkaisutiedot, muu yliopiston julkaisutiedonkeruu.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot hävitetään 3 vuoden kuluttua toimeksiannon valmistumisesta.
Tutkimuksen kokonaisarvioinnin bibliometrisen analyysin henkilötietoja sisältävät asiakirjat hävitetään 10 vuoden kuluttua toimeksiannon valmistumisesta.

Henkilötietojen käsittelijät

Kirjaston metriikkatiimin jäsenet. Laskutettavien toimeksiantojen yhteydessä tietoja käsittelevät myös yliopiston talouspalvelujen/myyntilaskutuksen työntekijät.
 
Tutkimuksen kokonaisarvioinnin bibliometrisen analyysin yhteydessä kirjaston metriikkatiimin jäsenet ja projektin työntekijät.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Laskutettavissa toimeksiannoissa mahdollisesti Turun yliopiston käyttämä perintätoimisto (v. 2018 Lindorff).
 
Tutkimuksen kokonaisarvioinnin bibliometrisen analyysin yhteydessä mahdollisesti Turun yliopiston IT-palveluiden yhteyshenkilö.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan

Tietoja ei siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

Julkaisuanalyysit
 • Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä. Yhteydenotto-osoite: kirjaamo@utu.fi
 • Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus lähettämällä siitä tieto sähköpostiosoitteeseen tietopalvelu@utu.fi.
 • Ilman suostumusta henkilö- ja julkaisutietojen käsittelyyn julkaisuanalyysia ei ole mahdollista tehdä luotettavasti.
 • Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet kuvataan erillisellä sivulla: http://www.utu.fi/en/unit/university-services/it-services/information_security/Pages/Data-Security-Description.aspx
Tutkimuksen kokonaisarvioinnin bibliometrinen analyysi

 

Asiasana: henkilötiedot;bibliometriikka;julkaiseminen;
Tagit: