in English
 
 
Kirjaston aineistojen kuvailutiedot

​Tietosuojailmoitus kirjaston aineistojen kuvailutiedot

Sisällysluettelo

 • Yhteystiedot
 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Henkilötietoryhmät, ja
  • Tietojen alkuperä
  • Säilytysaika
  • Henkilötietojen käsittelijät
  • Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
  • Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
 • Rekisteröidyn oikeudet: pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yhteystiedot

Postiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Metatieto (Feeniks-kirjasto)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: metatieto@utu.fi 
Puhelin: 029 450 2096
 
Käyntiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Feeniks-kirjasto (Yliopistonmäki)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
 • luoda yhdenmukaiset ohjeelliset nimimuodot henkilön tai yhteisön nimistä, siten että saman tekijän kaikki julkaisut löytyvät yhdellä tekijä- tai asiasanahaulla huolimatta tekijän erilaisista nimimuodoista Kansalliskirjaston Asteri-Auktoriteettitietokantaan ja siten myös Melindaan ja Volter-tietokantaan
 • käsitellä rekisteröidyn omaan julkaisutoimintaan liittyviä tietoja, jotka on tarkoitettu julkisiksi

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtaan e: "käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi". http://www.privacy-regulation.eu/fi/6.htm.

Henkilötietoryhmät

Suku- ja etunimi, ammattinimike, syntymävuosi.

Tietojen alkuperä

Tiedot saadaan julkisista tietolähteistä.

Henkilötietojen säilytysaika

Kansalliskirjasto ylläpitää Asteritietokantaa, jossa ne säilytetään toistaiseksi.

Henkilötietojen käsittelijät

Kirjaston luetteloinnista vastaava henkilöstö.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Kansalliskirjaston Melinda-tietokanta.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan

Tiedot voivat olla haravoitavissa Kansalliskirjaston järjestelmistä kansainvälisiin hakupalveluihin.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

 
Asiasana: kirjastot;tietoaineistot;henkilötiedot;
Tagit: