in English
 
 
Kirjaston saamat lahjoitukset

Tietosuojailmoitus kirjaston saamat lahjoitukset

Sisällysluettelo

 • Yhteystiedot
 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Henkilötietoryhmät, ja
  • Tietojen alkuperä
  • Säilytysaika
  • Henkilötietojen käsittelijät
  • Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
  • Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
 • Rekisteröidyn oikeudet: pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yhteystiedot

Postiosoite
Turun yliopiston kirjasto
Tietoaineistojen saatavuuspalvelut
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: kirjasto@utu.fi  
Puhelin: 029 450 2769; 050 439 3501
 
Käyntiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Feeniks-kirjasto (Yliopistonmäki)
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Käsittelyn tarkoitus

Lahjoittajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
 • henkilöhistoriallisen tutkimuksen tukeminen
 • avustaminen museonäyttelyiden ja muiden näyttelyiden suunnittelussa, kun tarvitaan henkilöhistoriallista tietoa
 • sukututkimuksen helpottaminen

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtaan e: ”käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi”. Vuodesta 2017 alkaen käsittely perustuu myös saman artiklan kohtaan a: ”rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”. http://www.privacy-regulation.eu/fi/6.htm.

Henkilötietoryhmät

Vanha lahjoittajakortisto sisältää lahjoittajat vuoteen 1992 asti: suku- ja etunimi, ammatti, osoite tai kotipaikka
 
Kirjaston julkinen Volter-tietokanta sisältää lahjoittajat vuodesta 1993 alkaen (tiedot merkitään Volter-tietokantaan, jos lahjoittaja niin toivoo): suku- ja etunimi

Tietojen alkuperä

Lahjoittajien tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai, jos lahjoitus tehdään edesmenneen henkilön nimissä, henkilön perikunnalta.

Henkilötietojen säilytysaika

Vanhan lahjoittajakortiston henkilötiedot säilytetään pysyvästi.
Uudesta rekisteristä (julkisesta Volter-tietokannasta) lahjoittajan nimi poistetaan, jos lahjoittaja muuttaa mielensä ja haluaa nimensä poistettavaksi tai jos aineisto poistetaan kirjaston kokoelmista.

Henkilötietojen käsittelijät

Kirjaston tietoaineistojen valinnasta, hankinnasta ja luetteloinnista vastaava kirjaston henkilöstö.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta kirjaston ulkopuolelle.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan

Tietoja ei siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

 

 
Asiasana: kirjastot;tietoaineistot;lahjoitukset;
Tagit: