in English
 
 
Tutkijanhuonehakemusten valmistelu- ja päätösasiakirjat

Tietosuojailmoitus tutkijanhuonehakemusten valmistelu- ja päätösasiakirjat

Sisällysluettelo

 • Yhteystiedot
 • Käsittelyn tarkoitus
 • Käsittelyperuste
 • Henkilötietoryhmät, ja
  • Tietojen alkuperä
  • Säilytysaika
  • Henkilötietojen käsittelijät
  • Henkilötietojen vastaanottajaryhmät
  • Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan
 • Rekisteröidyn oikeudet: pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus
 • TY tietosuojavastaava: dpo@utu.fi
 • Valitusoikeus valvontaviranomaiselle
 • Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Yhteystiedot

Postiosoite:
Turun yliopiston kirjasto
Feeniks-kirjasto
FI-20014 TURUN YLIOPISTO
Sähköposti: merja.himanka@utu.fi
Puhelin
: 029 450 2218

Käyntiosoite:

Turun yliopiston kirjasto
Feeniks-kirjasto, Yliopistonmäki
FI-20014 TURUN YLIOPISTO

Käsittelyn tarkoitus

Tutkijanhuoneiden myöntöprosessi

Käsittelyperuste

Käsittely perustuu yliopistolain (558/2007) 2§:ssä asetettuun yliopiston perustehtävään ja sen toteuttamiseen ja (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6.1. artiklan kohtaan b: "käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena". http://www.privacy-regulation.eu/fi/6.htm.)

Henkilötietoryhmät

Nimi, osoite, arvo, puhelin, sähköposti, tutkimuksen tekopaikka, virka TY:ssa tai muualla, virkavapaustieto, työhuone TY:ssä tai muualla, anottu käyttökausi, tutkimuksen aihe, laatu ja vaihe, huoneen jakotoive, muut mahdolliset perustelut, aiemmat käyttökaudet, myönnetty käyttökausi ja huoneen numero

Tietojen alkuperä

Tutkijanhuoneen hakija, palvelusihteeri, kirjastonjohtaja

Henkilötietojen säilytysaika

Hakemus ja käyttösopimus, yhteenvetotaulukko 2 v.; kirjastonjohtajan myöntöpäätös SP

Henkilötietojen käsittelijät

Kirjastonjohtaja, palvelupäällikkö, palvelusihteeri

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Tietoja ei luovuteta kirjaston ulkopuolelle.

Tiedot henkilötietojen siirtämisestä kolmanteen maahan

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan.

Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

 

Asiasana: henkilötiedot;kirjastot;
Tagit: