in English
 
 
Kirjaston avaintiedot 2017

Tilat

Yksiköitä

 • Turussa 6
 • Raumalla 1
 • Raisiossa 1
 • Varastoja 2 

Kokonaisneliömäärä 16 309

24/7 -tiloja neljässä yksikössä
Paikkoja 179

Hiljaisia lukupaikkoja neljässä yksikössä
Paikkoja 84

Varattavia ryhmätyöhuoneita kolmessa yksikössä

Henkilöstö 31.12.2017

Vakinainen henkilökunta 64 hlöä (84,2 %)
Määräaikainen henkilökunta 12 hlöä (15,8 %)
Yhteensä 76 hlöä

Sukupuolijakauma

Miehiä 29 (38,2 %)
Naisia 47 (61,8 %)

Ikäjakauma

20-24: 0 (0 %)
25-29: 2  (2,6 %)
30-34: 9 (11,8 %)
35-39: 9 (11,8 %)
40-44: 11 (14,5 %)
45-49: 10 (13,3 %)
50-54: 13 (17,1 %)
55-59: 13 (17,1 %)
60-64: 9 (11,8 %)
65-: 0 (0 %)
 

Henkilötyövuodet v. 2017

Vakinainen henkilökunta 61,7 htv (85,6%)
Määräaikainen henkilökunta 10,4 htv (14,4 %)´
Yhteensä 72,1 htv

Kirjastoalan asiantuntijat  42,5 htv (58,9 %)
Muu kirjastoammatillinen henkilökunta 19,2 htv (26,6 %)
Muu henkilökunta 10,5 htv (14,5 %)

Talous (2016)

Budjetti 9 360 304  €

Tietoaineistomääräraha 3 006 870 €

Tietoaineistot 

E-kirjat 552 122 (nimekettä)
E-lehdet 29 834 (nimekettä)

 
Painetut kirjat 1 320 097 (nimekettä)
Painetut lehdet  34 064 (nimekettä)
Pienpainatteet 4 281 947 kpl
Kartat 16 410 kpl

Kirjaston käyttö 

Asiakaskäynnit 594 232 kpl
 
Verkkokäynnit 
 • tiedonhaut Volterista 1 083 335 kpl
 • nettisivukäynnit 1 080 242 kpl
Aktiiviset lainaajat 15 081 kpl
 
Lainaus
 • lähilainat ja uusinnat 1 529 930 kpl
 • kaukolainat, saadut ja annetut 2 204 kpl
E-aineiston käyttö
 • haetut / katsotut dokumentit 4 552 612 kpl
IL-opetus 927 tuntia/vuodessa
 
Research Guides- palvelun käynnit 544 849 kpl    

Turun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta 

Opiskelijamäärä yhteensä  19 722
 • Perustutkinto-opiskelijat  14 169
 • Jatko-opiskelijat 5 478
Avoimen yliopiston opiskelijat  7 686

Opiskelijatilastot tiedekunnittain yliopiston vuosikertomuksesta

Henkilökunta 3 412
Htv 3 176

 
 

   
 

 

Asiasana: tilastot;kirjastot;
Tagit: