in English
 
 
Kirjaston avaintiedot 2015

Tilat

Yksiköitä

 • Turussa 6
 • Raumalla 1
 • Raisiossa 1
 • Varastoja 2 

Kokonaisneliömäärä 17 728

24/7 -tiloja kolmessa yksikössä
Paikkoja 137

Hiljaisia lukupaikkoja kolmessa yksikössä
Paikkoja 80

Varattavia ryhmätyöhuoneita kolmessa yksikössä

Henkilöstö

Vakinainen henkilökunta 68 hlöä (92 %)
Määräaikainen henkilökunta 6 hlöä (8 %)
Yhteensä 74 hlöä
 

Henkilötyövuodet

Vakinainen henkilökunta 66,2 htv (90%)
Määräaikainen henkilökunta 7,7 htv (10 %)´
Yhteensä 73,9 htv

Kirjastoalan asiantuntijat  38,5 htv (52 %)
Muu kirjastoammatillinen henkilökunta 21,9 htv (30 %)
Muu henkilökunta 13,5 htv (18 %)

Talous

Budjetti 9 626 670  €Tietoaineistomääräraha 2 950 821 €

Tietoaineistot 

E-kirjat 488 178 (nimekettä)
E-lehdet 26 896 (nimekettä)

 
Painetut kirjat 1 148 781 (nimekettä)
Painetut lehdet  32 491 (nimekettä)
Pienpainatteet 4 183 283 kpl
Kartat 15 268 kpl

Kirjaston käyttö 

Asiakaskäynnit 638 952 kpl
 
Verkkokäynnit 
 • tiedonhaut Volterista 1 300 434 kpl
 • nettisivukäynnit 624 345 kpl
Aktiiviset lainaajat 15 351 kpl
 
Lainaus
 • lähilainat ja uusinnat 1 605 362kpl
 • kaukolainat, saadut ja annetut 3 278 kpl
 
E-aineiston käyttö
 • haetut / katsotut dokumentit 3 811 076 kpl
IL-opetus 844 tuntia/vuodessa
 
Research Guides- palvelun käynnit 403 652kpl    

Turun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta 

Opiskelijamäärä yhteensä  19 488
 • Perustutkinto-opiskelijat  14 192
 • Jatko-opiskelijat 5 296
Avoimen yliopiston opiskelijat  7 527

Opiskelijatilastot tiedekunnittain yliopiston vuosikertomuksesta


Henkilökunta 3 319
Htv 3 268
 
 

   
 

 

Asiasana: tilastot;kirjastot;
Tagit: