in English
 
 
Kirjaston avaintiedot 2016

Tilat

Yksiköitä

 • Turussa 6
 • Raumalla 1
 • Raisiossa 1
 • Varastoja 2 

Kokonaisneliömäärä 17 203

24/7 -tiloja kolmessa yksikössä
Paikkoja 137

Hiljaisia lukupaikkoja kolmessa yksikössä
Paikkoja 80

Varattavia ryhmätyöhuoneita kolmessa yksikössä

Henkilöstö

Vakinainen henkilökunta 65 hlöä (86 %)
Määräaikainen henkilökunta 11 hlöä (14 %)
Yhteensä 76 hlöä

Sukupuolijakauma 

Miehiä 31 (41 %)
Naisia 45 (59 %)

Ikäjakauma

20-24: 0 (0 %)
25-29: 4  (5 %)
30-34: 6 (8 %)
35-39: 8 (11 %)
40-44: 13 (17 %)
45-49: 7 (9 %)
50-54: 16 (21 %)
55-59: 10 (13 %)
60-64: 11 (14 %)
65-: 1 (1 %)
 

Henkilötyövuodet

Vakinainen henkilökunta 63,4 htv (90%)
Määräaikainen henkilökunta 6,9 htv (10 %)´
Yhteensä 70,4 htv

Kirjastoalan asiantuntijat  39,9 htv (57 %)
Muu kirjastoammatillinen henkilökunta 18,4 htv (26 %)
Muu henkilökunta 12,1 htv (17 %)

Talous

Budjetti 9 360 304  €

Tietoaineistomääräraha 3 006 870 €

Tietoaineistot 

E-kirjat 532 997 (nimekettä)
E-lehdet 28 508 (nimekettä)

 
Painetut kirjat 1 144 263 (nimekettä)
Painetut lehdet  32 353 (nimekettä)
Pienpainatteet 4 234 260 kpl
Kartat 15 713 kpl

Kirjaston käyttö 

Asiakaskäynnit 620 095 kpl
 
Verkkokäynnit 
 • tiedonhaut Volterista 1 256 453 kpl
 • nettisivukäynnit 883 856 kpl
Aktiiviset lainaajat 15 036 kpl
 
Lainaus
 • lähilainat ja uusinnat 1 455 566 kpl
 • kaukolainat, saadut ja annetut 2 468 kpl
 
E-aineiston käyttö
 • haetut / katsotut dokumentit 2 932 338 kpl
IL-opetus 859 tuntia/vuodessa
 
Research Guides- palvelun käynnit 471 583 kpl    

Turun yliopiston opiskelijat ja henkilökunta 

Opiskelijamäärä yhteensä  19 554
 • Perustutkinto-opiskelijat  14 161
 • Jatko-opiskelijat 5 393
Avoimen yliopiston opiskelijat  7 507

Opiskelijatilastot tiedekunnittain yliopiston vuosikertomuksesta


Henkilökunta 3 271
Htv 3 184,2
 
 

   
 

 

Asiasana: tilastot;kirjastot;
Tagit: