in English
 
 
Palveluhinnasto 20.11.2017 alkaen

Kirjastojen perimät maksut perustuvat yliopistolakiin (558/2009) ja Valtioneuvoston asetukseen yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista (1082/2009).

Käteinen ei käy maksuvälineenä Turun ylipiston kirjastossa, poikkeuksena Rauman opettajankoulutuslaitoksen kirjasto ja Porin yliopistokeskuksen kirjasto. Voit lukea lisää myöhästymismaksujen maksutavoista täältä.

Asiakaspalvelu 

Saapumisilmoitus maksuton
Turun yliopiston etäpisteestä (Rauma, Pori) tilattu kirja tai artikkelikopio ks. kaukopalvelu
Myöhästymismaksu (muut kuin kurssikirjat)
2€ / kirja, kirjavaunu/lokerikko
​- ei koske yliopiston henkilökuntaa
Lainakieltomaksu (Lost Item Processing Fee = LIPF)*
5€ / kirja, kirjavaunu/lokerikko
​- LIPF-maksu tulee, kun laina on myöhässä 28 vrk tai yö- ja viikonloppulaina 14 vrk
​- LIPF-maksu koskee myös yliopiston henkilökuntaa
​Korvaus kadonneesta kirjavaunun/lokerikon avaimesta 10
Korvaus kadonneesta tutkijahuoneen avaimesta 80
​Kurssikirjojen myöhästymismaksut
​- koskevat myös yliopiston henkilökuntaa
​- kurssikirjojen myöhästymismaksu (kattaa LIPF-maksun)
1€ / vrk / kirja
enintään 10 € / kirja
​- yö- ja viikonloppulainojen myöhästymismaksu (kattaa LIPF-maksun)
20€ / kirja
Korvaus kadonneesta tai turmellusta julkaisusta vähintään
Lainaaja voi myös hankkia kadonneen tai turmeltuneen aineiston tilalle vastaavan kappaleen
100
Kannettavat tietokoneet ja tabletit:
​- myöhästymismaksu ​20€
​- korvaus kadonneesta laturista ​50€
​- korvaus rikkoutuneesta näytöstä ​250€
​- korvaus kadonneesta tai rikkoutuneesta laitteesta ​500€
Käsittelykulut laskutettaessa 10€
Uusi kirjastokortti kadonneen tilalle 5€
Muovikassi 0,20€
Korvatulpat ​0,50€
 

*Lainakieltoon joutuu, kun 

  • maksuja on kertynyt 10€
  • laina on myöhässä 28 vrk
  • kurssikirjojen yö- ja viikonloppulaina on myöhässä
  • kirjavaunujen / lokerikkojen avainten palautus on myöhässä 28 vrk 

Tietopalvelu 

Kirjasto kannustaa asiakkaitaan itsenäiseen tiedonhakuun ja –hankintaan, jonka avuksi on tarjolla runsaasti maksutonta itseopiskelumateriaalia verkossa: ks. http://libguides.utu.fi Turun yliopiston opiskelijoilla ja henkilökunnalla on myös mahdollisuus osallistua kirjaston järjestämiin opetuksiin ja koulutuksiin, joista saa tietoa mm. kirjaston www-sivulta (http://www.utu.fi/fi/yksikot/kirjasto/loyda/opi/Sivut/home.aspx).

Kaikkia kirjaston asiakkaita opastetaan maksutta jokaisen kirjaston asiakaspalvelupisteessä. Turun yliopiston henkilökunta ja opiskelijat saavat henkilökohtaista maksutonta opastusta työtilanteen mukaan, jos asiakkaalle ei pystytä tarjoamaan muuta koulutusvaihtoehtoa. 

Tiedonhankintataitojen opetus

 
​Tiedonhankintataitojen opetus ​Erityisen vaativa tai vieraskielinen opetus
​Yliopiston opiskelijat ja henkilökunta maksuton maksuton
​Yliopiston ulkopuoliset 70€ / tunti 90€ / tunti
 
Muista kuluista samoin kuin verkko-opetuksen hinnoittelusta sovitaan erikseen.

Metriikka- ja arviointipalvelut 

Kirjasto tarjoaa maksutta metriikkapalvelua kaikille Turun yliopiston keskushallinnon yksiköille sekä työtilanteen mukaan tiedekunnille, muille yksiköille ja yksittäisille tutkijoille rahoitushakemuksiin (ei apurahat).

Henkilökohtaista neuvontaa tarjotaan yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille vain, mikäli heille ei pystytä tarjoamaan muuta koulutusvaihtoehtoa.

Kirjasto neuvottelee asiakkaan kanssa analyysien teon mahdollisuudesta, laajuudesta, aikataulusta ja hinnasta. Kirjaston tekemään analyysin tekoon on laajuudesta riippuen varattava aikaa vähintään seitsemän arkipäivää.  
 

TY:n henkilökunta ja opiskelijat,
€, alv 0%

Perussitaatioanalyysi yksittäisestä tutkijasta mikäli julkaisuja vähemmän kuin 100 kpl
(Analyysi sisältää sitaatiot tutkijan julkaisuihin ja h-indeksin yhdestä tietokannasta; edellyttää täydellisen sähköisen julkaisuluettelon toimittamista kirjastoon.)

Laajat sitaatioanalyysit, itseviittausten poisto tai analyysit useammista tietokannoista (hinta / tuntimäärä arvioidaan tapauskohtaisesti)

60€*

 

 


60€ /tunti*


Henkilökohtainen neuvonta (vain ajanvarauksella) 

- 1/2 tuntia
- yli 1/2 tuntia (minimiveloitus 60€) 

maksuton
60€* /tunti*

*Alle 100€ laskuihin lisätään pienlaskutuslisä 15€ (alv 0%)
 

Jäljenteet ja tulosteet

 
​Paperikopiot (A4 ja A3) ​0,15€ / sivu
​Verkkotulosteet (A4 ja A3) 0,15€ / sivu
​Väritulosteet (A4 ja A3) ​0,50€ / sivu

 * kaksipuoleinen kopiointi/tulostus on 2 sivua

Tulostuksen ja kopioinnin lisäkiintiöt UTUShopista 

Julkaisumyynti

Annales Universitatis Turkuensis -sarjan julkaisujen myynistä lisätietoja UTUshopissa.

Kirjaston tilat  

Kirjaston tilojen käytöstä voidaan periä yliopiston vuokratason mukainen korvaus. 

Kaukopalvelu  

​Kaukopalvelu Turun yliopiston kirjaston asiakkaille
​Turun yliopiston henkilökunta, laitokset ja käteisasiakkaat
​Muut asiakkaat (laskutettavat)
Lainat Varastokirjastosta 4,5€ ​9€
Lainat kotimaasta 9€ ​18€
Kirja tai jäljenne Turun yliopiston etäpisteistä (Rauma, Pori)
2€ ​kuten kotimaasta
Lainat Pohjoismaista
10€ ​20€
Lainat muista maista 20€ ​40€
Mikrokortit 4€ ​8€
Mikrofilmit / lähetys 9 ​18€
Jäljenteet kotimaasta
6€ ​12€

Jäljenteet ulkomailta
1-30 sivua
seuraavat sivut 5€ /10 s.

12 € ​24€
​Kaukopalvelu muille kirjastoille
​Valtion, kuntien tai valtionapulaitosten kirjastot ​Muut asiakkaat (esim. yritykset tai yhteisöt)
​Kirjastot muissa maissa
​Lainat ​9€ ​18€ ​18€
​Mikrokortit/lähetys ​4€ ​8€ 9€
Mikrofilmit/lähetys​ 9€​ 18€​ 18€​
​Jäljenteet omista kokoelmista 1-30 sivua
seuraavat sivut 5€ / 10s.
​6€ ​1-30 sivua 12€, seuraavat sivut 5€/10s. ​1-30 sivua 18€, seuraavat sivut 5€/10s.
Pikatoimitus: kaksinkertainen maksu hinnaston hintoihin
​ ​ ​
​Pienlaskutuslisä:
Rehtorin päätöksen mukaan Turun Yliopiston myyntilaskutuksessa otetaan käyttöön 15 €:n (alv 0 %) pienlaskutuslisä 1.7.2016 alkaen. Laskutuslisän suuruus perustuu laskutuksen aiheuttamiin kuluihin ja sen suuruus tarkistetaan vuosittain. Pienlaskutuslisä lisätään laskuihin, joiden veroton loppusumma on alle 100 €. Turun yliopiston kirjaston kaukopalvelu laskuttaa asiakkaita puolivuosittain/vuosittain.
​ ​ ​

Korvaus kadonneesta tai turmellusta julkaisusta vähintään  100€. Lainaaja voi myös hankkia kadonneen tai turmeltuneen aineiston tilalle vastaavan kappaleen.

Kiireellisistä, puhelimitse tehtävistä ja muuten poikkeuksellisista tilauksista on sovittava aina erikseen kaukopalvelun henkilökunnan kanssa. Kirjasto pidättää itselleen oikeuden asiakkaan kanssa neuvoteltuaan laskuttaa asiakkaalta kustannukset, jotka huomattavasti ylittävät hinnastossa mainitun. Noutamattomat kaukolainat laskutetaan hinnaston mukaan. 

Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen yliopistossa toiminnassa perittävistä maksuista.

Asiasana: hinnastot;maksut;
Tagit:
 

 Palveluhinnaston pikalinkit