in English
 
 
Neuvottelukunta antoi ensimmäisen kannanottonsa
​Neuvottelukunta on kokoontunut ja kuullut tiedekunnan dekaania Jussi Tapania ja perustutkintokoulutuksesta vastaavaa varadekaania Janne Salmista sekä Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Lex ry:n edustajaa Jarno Piltosta. Saamansa aineiston ja käytyjen keskustelujen sekä neuvottelukunnan jäsenten omien kokemusten pohjalta neuvottelukunta esittää joitakin näkemyksiä tiedekunnan tarjoaman koulutuksen nykytilasta ja kehittämisestä, erityisesti yhteiskunnan ja työelämän tarpeita ajatellen. Tämä neuvottelukunnan hyväksymä ensimmäinen kannanotto keskittyy perustutkintojen tavoitteita, sisältöä ja rakennetta koskeviin kysymyksiin.

Lue neuvottelukunnan perustutkintokoulutusta koskeva kannanotto kokonaisuudessaan.
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 1.3.2018 15:35 ,  Päivitetty 1.3.2018 15:40