in English
 
 
Oikeustieteellinen tiedekunta mukana EU:n insolvenssioikeuden harmonisoinnissa

​Euroopan Unionin maksukyvyttömyyslainsäädäntö on edennyt harmonisointihankkeeseen. Neuvostossa käsitellään parhaillaan komission ehdotusta Euroopan parlamentin ja Neuvoston direktiiviksi yritysten varhaisesta, ennaltaehkäisevästä saneerauksesta.

Suomea neuvotteluissa edustaa Oikeusministeriö, joka on nimittänyt Turun yliopiston prosessioikeuden professori Tuomas Huplin hanketta koskevaksi asiantuntijaksi.

Insolvenssioikeuden harmonisoinnista järjestettiin 13.6.2018 Helsingissä seminaari, jonka toteuttivat Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry sekä alan kansainväliset järjestöt INSOL International ja INSOL Europe. Noin 100 osallistujan joukossa oli edustajia laajalti EU:n jäsenvaltioista, mutta myös Norjasta ja Yhdysvalloista.

Professori Hupli oli seminaarin toinen Educational Chair. Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry:n kymmenelle oikeustieteen opiskelijalle tai tutkijalle tarjoama tilaisuus osallistua seminaariin tuli myös kokonaan täytetyksi.

Maksukyvyttömyysoikeuden harmonisointitarve kytkeytyy vuonna 2008 alkaneeseen kansainväliseen pääomamarkkinakriisiin sekä EU:n tavoittelemaan pääomamarkkinaunioniin. Tästä aiheutuu luonnollisesti uusia kysymyksiä, mutta myös mahdollisuuksia insolvenssioikeudelliselle tutkimukselle yliopistoissa.

Keskustelu tutkimuskohteista jatkuu 11.–13.7.2018 Lontoossa järjestettävässä INSOL International Academics’ Colloquiumissa, johon professori Hupli myös osallistuu.

Lisätietoja:
Tuomas Hupli
Prosessioikeuden professori, Turun yliopisto
Insolvenssioikeudellinen yhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja
tuomas.hupli@utu.fi
+358 50 351 5067

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 21.6.2018 8:00 ,  Päivitetty 21.6.2018 8:14