in English
 
 
OTT Ulla-Maija Mylly tekijänoikeusneuvoston varapuheenjohtajaksi

Tekijänoikeusneuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä tekijänoikeutta koskevien asioiden käsittelyssä sekä antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Tekijänoikeusneuvostossa ovat edustettuina keskeiset tekijänoikeuslaissa säädettyjen oikeuksien haltijat sekä suojakohteiden käyttäjät. Tekijänoikeusneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja vähintään yhden muun jäsenen sekä heidän varajäsentensä tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita, tekijänoikeuteen perehtyneitä henkilöitä, joiden ei voida katsoa edustavan oikeuksien haltijoiden ja suojakohteiden käyttäjien etuja.

 
 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 10.10.2018 13:30 ,  Päivitetty 10.10.2018 13:34