in English
 
 
Yhteisvalinnalla oikeustieteelliseen!

Alan valtakunnallisessa dekaanikokouksessa Joensuussa 8.12.2015 sovittiin, että oikeustieteelliset koulutusyksiköt aloittavat valtakunnallisen valintakoeyhteistyön valmistelun ja perustavat tätä varten työryhmän. Asettamispäätöksen taustalla on pääministeri Sipilän hallitusohjelman kärkihanke, jolla halutaan uudistaa korkeakoulujen valintamenettelyjä. Työryhmän puheenjohtajana toimi professori Leena Halila ja sihteerinä koulutussuunnittelija Karoliina Pakkanen Helsingin yliopistosta sekä jäseninä edustajat kaikista oikeustieteen alan yksiköistä.

Mietinnössään työryhmä alleviivaa sitä, ettei oikeustieteen alalla ole perusteltua luopua valintakokeesta, mutta kokeen luonnetta on syytä kehittää. Työryhmän mukaan valintakoekirjallisuuteen ja valmistautumisaikaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lähtökohtana on se, että valintakokeessa käytettävä kirjallisuus vaihtuu vuosittain ja että se on aikaisempaa paremmin alalle soveltuvuutta mittaava sekä alan yliopisto-opintoihin johdattava. Uusia ylioppilaita ehdotetaan huomioitavan sekä ensikertalaiskiintiössä että valintakoekirjallisuuden julkaisuajankohdan muodossa.

Yhteisvalinta edellyttää yhteisten valintaperusteiden ja yhteisen valintaorganisaation kehittämistä. Työryhmä esittää, että yhteisvalinnan koordinaatioyliopistona toimii Itä-Suomen yliopisto. Nykytilanteessa hakijalla on mahdollisuus hakeutua vain yhteen hakukohteeseen täysipainoisesti. Työryhmän esityksen mukaisen yhteisvalinnan toteutuessa henkilö voi hakea samalla valintakokeella kaikkiin oikeustieteen alan suomenkielisiin yksiköihin asettaen hakukohteet hakulomakkeella haluamaansa järjestykseen. Oikeustieteen alan yhteisvalinnassa on tässä vaiheessa mukana viisi suomenkielistä oikeustieteen hakukohdetta: Helsingin yliopisto (Helsinki ja Vaasa), Itä-Suomen yliopisto, Turun yliopisto ja Lapin yliopisto.

Työryhmässä on selvitetty myös mahdollisuutta valintakokeen digitalisoimiseen.

Yhteisvalinnalla oikeustieteeseen -mietintö, Hakijapalaute 2016 -liite 1, Yhteisvalinnat muilla aloilla -liite 2

Yhteisvalinnalla oikeustieteeseen -mietintö (pdf, 153 s.)

 

TEKSTI: Karoliina Pakkanen, työryhmän sihteeri

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 17.3.2017 14:45 ,  Päivitetty 17.3.2017 14:53