in English
 
 
Yliopisto-aiheinen seminaari Caloniassa 19.1. klo 14-17

​Oikeustieteellisen tiedekunnan seminaarissa YLIOPISTO: Visioita, ongelmia, tulevaisuus, johtaminen pohditaan yliopistomaailman ajankohtaisia suuntauksia.

Tutkimusrahoituksen hakeminen on asettanut oikeustieteelliset tiedekunnat ja yliopistojohtamisen haasteiden eteen. Suomen Akatemian rooli tutkimuksen rahoittajana on kasvanut: millaista muutosta se tarkoittaa? 

Vuoden 2009 yliopistolaki korosti yliopistojohtamisen merkitystä, mutta voidaanko vuosikymmenen puolessa välissä nähdä jo uusi käänne? Yliopistojen koulutusohjelmat profiloituvat entistä enemmän kandidaatti- ja maisteriohjelmiin: tulisiko Bologna-prosessi viedä loppuun?

Seminaarissa pohditaan myös tieteellisen tiedon rakentumista, äidinkielen merkitystä tieteen kielenä sekä sukupuolen ja iän merkitystä yliopistoissa. 

Seminaarin ohjelma:

Professori Maria Lähteenmäki, Suomen akatemioiden muuttuvat roolit? /Changing roles of Finland’s Academies?

Dekaani Pia Letto-Vanamo, Oikeustieteen arviointi ja JUFO-kuume /Assessment of legal science and JUFO-fever

Dekaani Soili Nysten-Haarala, Johtamisen ja tutkimusrahoituksen hakemisen haasteista /Challenges in leadership and research funding

Professori Jukka Kekkonen, Vuoden 2016 Yliopistokäänteen synty: alkoiko muutos? /Turn in university policy in 2016?

Toiminnanjohtaja Mikko Kiesiläinen, Bolognan loppuun vieminen/ Finalizing the Bologna process?

Professor Tuomas Hupli, Comment

Professori Suvi Ronkainen, Tiedon taju tieteen ytimessä! The sense of knowledge in the heart of science!

Professor Liisa Husu, Gender in academia: what has and has not changed?

Professori Juha Raitio, Äidinkieli tieteen ja hallinnon kielenä / Native language as a language of science and governance

Professor Jeff Hearn, Why age and ageing are (or are not) a central issue in universities

Puheenjohtaja: Akatemiaprofessori Johanna Niemi, Turun yliopisto Johanna.niemi@utu.fi p. 040 589 8820


Speakers

  • Jeff Hearn, Professor Emeritus, Hanken School of Economics, and Senior Professor, Örebro University
  • Hupli Tuomas, Professor, University of Turku
  • Liisa Husu, Professor, Örebro University and Board Member, Tampere University Foundation
  • Jukka Kekkonen, Professor, Board Member, University of Helsinki
  • Mikko Kiesiläinen, Director, Libera
  • Pia Letto-Vanamo, Dean, Law Faculty, University of Helsinki
  • Maria Lähteenmäki, Professor, University of Eastern Finland, Research Council for Culture and Society
  • Soili Nysten-Haarala, Dean, Law Faculty, University of Lapland
  • Juha Raitio, Professor, University of Helsinki
  • Suvi Ronkainen, Professor, University of Lapland, Senior advisor, University of Vaasa

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.1.2018 13:40 ,  Päivitetty 12.1.2018 14:44