in English
 
 
Uramahdollisuudet

Harjoittelu perehdyttää omaan alaan

Opiskeluaikana hankittu työkokemus on tärkeä osa opintoja. Työkokemuksen kautta parannat mahdollisuuksiasi sijoittua työmarkkinoille valmistumisesi jälkeen. Oikeustieteellisen tiedekunnan ON/OTM-tutkintoihin voi sisällyttää työharjoittelua oman alan koulutusta vastaavissa ja ammatillista kehittymistä edistävissä tehtävissä. Harjoittelupaikka voi olla yliopistolla, valtiolla, kunnassa, yrityksessä tai kolmannella sektorilla (esimerkiksi järjestössä), kotimaassa tai ulkomailla.
 

Oikeustieteen maisterin ammattinimikkeitä

  •  lakimies, juristi

esim. yrityksissä ja järjestöissä sekä pankeissa ja vakuutusyhtiöissä

  • varatuomari (VT)

hovioikeuden antama arvo tuomioistuinharjoittelun jälkeen

  • asianajaja (AA)

Suomen asianajajaliiton jäsen ja asianajajatutkinnon suorittanut OTM

Tuomioistuinten lakimiesammatteja: käräjätuomari, esittelijä,
hovioikeudenneuvos, oikeusneuvos, hallintoneuvos.

Syyttäjälaitoksen lakimiesammatteja: apulaissyyttäjä,
kihlakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjä, valtakunnansyyttäjä.

Rekry - Turun yliopiston työelämäpalvelut seuraa Turun yliopistosta valmistuneiden sijoittumista työelämään. Kannattaakin tutustua ja perehtyä siihen, miten aikaisemmin eri oppiaineista valmistuneet ovat onnistuneet oman uransa alussa ja mitä mieltä he ovat saamastaan koulutuksesta.
Asiasana:
Tagit: