in English
 
 
Kansainvälisyys opinnoissa
Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoilla on erinomaiset mahdollisuudet kansainvälistyä esimerkiksi hakeutumalla opiskelijavaihtoon tarjolla olevien useiden vaihto-ohjelmien kautta. Lisäksi opiskelijat voivat hakeutua kansainväliseen harjoitteluun ulkomaille, parantaa sekä kielitaitoaan, sanavarastoaan että tietämystään eri oikeudenaloista Turku Law Schoolin tarjoaman opetuksen puitteissa sekä toimia kv-tutorina tiedekuntaamme saapuville kansainvälisille vaihto- tai tutkinto-opiskelijoille. Lisätietoa LIS-maisteriohjelmasta voi lukea täältä. Kansainvälistymiseen on monia mahdollisuuksia - niitä kannattaa siis käyttää!
 

Opiskelijavaihto

Turun yliopisto tarjoaa moninaiset mahdollisuudet lähteä ulkomaille opiskelemaan. Tarjontaa pyritään kehittämään sekä monipuolistamaan vuosittain. Pääsääntöisesti opiskelijat lähtevät vaihtoon Erasmus- ja Nordplus -vaihto-ohjelmien kautta. Opiskelijat voivat hakeutua vaihtoon myös yliopiston omien vaihtopaikkojen kautta, tai jopa itse hankkia itselleen mieluisen vaihtopaikan. Jokaiselle halukkaalle pyritään tarjoamaan vaihtopaikka ja opiskelijoita kannustetaankin lähtemään vaihtoon!
 

Harjoittelu ulkomailla

Oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelija voi suorittaa työharjoittelun ulkomailla, ja saada siitä opintopisteitä. Harjoitteluun ulkomailla on mahdollista saada apurahaa, esimerkiksi Erasmus-harjoitteluapurahaa tai yleistä apurahaa harjoitteluun ulkomailla. Lisätietoa harjoittelusta ulkomailla antaa Rekry eli Turun yliopiston työelämäpalvelut ja siellä erityisesti kansainvälisen harjoittelun suunnittelija, os. internships@utu.fi.
 

Kotikansainvälisyys

Kansainvälisyyden voi ottaa osaksi opintoja myös ilman, että lähtee ulkomaille vaihtoon tai harjoitteluun. Siihen on tarjottu erinomaiset mahdollisuudet myös omassa tiedekunnassamme. Opiskeluaika tarjoaa useita eri mahdollisuuksia kansainvälistyä tutussa ympäristössä, kuten. Esimerkkejä kotikansainvälisyydestä ovat  Turku Law Schoolin englannin kielinen opetustarjonta, mahdollisuus toimia opiskelijatuutorina ulkomaisille vaihto-tai tutkinto-opiskelijoille sekä osallistua esimerkiksi ELSA Turun (The European Law Students' Association) toimintaan
 
Asiasana:
Tagit: