in English
 
 
OTM-tutkinto

Oikeustieteen maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija

  • Osaa toimia asianmukaisesti erilaisissa oikeudellista asiantuntijuutta edellyttävissä yhteyksissä ja on pätevöitynyt oikeudellista ylempää korkeakoulututkintoa vaativiin tehtäviin
  • On kehittynyt tieteellisessä ja kriittisessä ajattelussaan sekä kykenee hallitsemaan monitahoisia ja vaativia oikeudellisia kokonaisuuksia myös monitieteisessä kontekstissa
  • Kykenee laadukkaaseen kirjalliseen ja suulliseen argumentointiin relevantteja lähteitä ja tutkimusmetodeja käyttäen
  • Ymmärtää tutkimuseettiset kysymykset ja osaa noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä
  • On saanut valmiudet toimia vaativissa kansainvälisissä ja monitieteisissä
    asiantuntijayhteisöissä
  • Kykenee kehittämään omaa asiantuntemustaan ja osaamistaan työelämässä sekä
    tuottamaan uutta tietoa itsenäisesti ja osana asiantuntijayhteisöä
 
OTM-tutkinto on 120 opintopisteen laajuinen ja sen suorittaminen kestää opetussuunnitelmien mukaisesti opiskeltuna neljä lukukautta eli 2 vuotta. Kaikki Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hyväksytyt saavat oikeuden oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittamiseen.
 
OTM-tutkinnon tutkintorakenne koostuu kahdesta valinnaisesta erikoistumisjaksosta, muista opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista sekä syventävistä opinnoista.
 
 
OIKEUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO
LAAJUUS 120 OPINTOPISTETTÄ / 2 VUOTTA
AINEOPINNOT
SYVENTÄVÄT OPINNOT
ERIKOISTUMISJAKSOT
24 op
MUUT OPINNOT
30 op
Yht. 60 op

 
 
 
II ERIKOISTUMISJAKSO
12 op
Opintotyypeistä
ks. ON-tutkinto
Kirjallisuus 8 op
 
 
Seminaarityöskentely 12 op
III ERIKOISTUMISJAKSO
12 op
 

Tutkielma ja loppuseminaari
40 op
 
 
 


 
 
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT 6 op
(vieraan kielen toinen opintojakso, ON-tutkinnossa aloitettu kieli)
Asiasana:
Tagit: