in English
 
 
Opiskelijavalinnan tulokset

Yhteishaku 

 

 

Yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 30.6.2017 Opintopolussa. Yhteishaussa hakeneet näkevät oman valintatuloksensa myös OmaOpintopolku-palveluun kirjautumalla.

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeneiden osalta valintakokeen pistelistat ovat nähtävinä Turun yliopiston päärakennuksen pohjakerroksessa opiskelija- ja hakijapalveluiden edessä (Yliopistonmäki, Turku) tulosten julkistamisen jälkeen. Turun yliopistoon hakenut voi tiedustella tehtäväkohtaisia pisteitään hakijapalveluista numerosta 02-333 7676 (klo 9.30–11.00 ja 13.00–15.00).

Vain Itä-Suomen tai Lapin yliopistoon hakeneiden tulee tiedustella omia pisteitään ko. yliopistosta. Itä-Suomen ja Lapin yliopistot laskevat todistuspisteet eri tavalla kuin Turun yliopisto ja näitäkin pisteitä tulee tarvittaessa tiedustella ko. yliopistosta.

 

Arvosteluperusteet julkaistaan viimeistään 30.6.2017 valintakoesivulla.

 
Mahdollisuus tutustua omiin vastauksiin

Hakijan valintakoevastauksia säilytetään siinä yliopistossa, jonka hakija on asettanut korkeammalle sijalle hakulomakkeella ilmoitetussa hakuprioriteettijärjestyksessään. Valintakoevastauksiin tutustumisesta löytyy lisätietoa hakijapalveluiden sivulta.


 
Muutoksenhaku
 
Oikaisupyyntö tulee toimittaa siihen yliopistoon, jonka valintatulokseen hakee oikaisua. Jos siis hakija on hakenut Turun yliopiston, Itä-Suomen ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen alan koulutuksiin ja hän haluaa hakea oikaisua kaikkien näiden hakukohteiden valintaan, tulee hänen tehdä kaikkiin hakukohteisiin oma oikaisupyyntönsä. Turun yliopiston oikaisumenettelystä löytyy lisätietoa täältä kohdasta oikaisumenettely. Itä-Suomen yliopiston oikaisumenettelystä löytyy lisätietoa täältä.
 
Valintakoetta koskevat oikaisupyynnöt on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valintakokeen tulokset on julkaistu. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan valintaa koskevien oikaisupyyntöjen on oltava perillä viimeistään perjantaina 14.7.2017 klo 15.00. Tämä koskee myös postitse lähetettyjä oikaisupyyntöjä. 
 
Oikaisupyyntö on osoitettava Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka myös ratkaisee asian saatuaan valintatoimikunnan lausunnon.
 
Oikaisupyyntöjen on oltava kirjallisia ja perusteltuja. Niissä on yksilöitävä, missä kohdin muutosta haetaan.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erillisvalinta

Opintopolku.fi -palvelussa.

 

Avoimen yliopiston väylä

Tulokset julkaistaan  viimeistään 30.6.2017
Opintopolku.fi -palvelussa.


Muutoksenhaku

Valintaa koskevat oikaisupyynnöt, joiden tulee olla kirjallisia ja perusteltuja, on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valinnan tulokset on julkaistu. Oikaisupyyntö on toimitettava Turun yliopiston hakijapalveluihin  viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 mennessä (Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto). Oikaisupyyntö on osoitettava Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka myös ratkaisee asian saatuaan valintatoimikunnan lausunnon. Tarkemmat ohjeet oikaisumenettelystä, ks. Turun yliopiston internetsivulta.


Valinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Master's Degree Programme in Law and Information Society

The results of the admission are published with applicant's permission at the programme´s website.

Asiasana:
Tagit: