in English
 
 
Opiskelijavalinnan tulokset

Yhteishaku 

 

 

Yhteishaun tulokset on julkaistu 26.6.2017 Opintopolussa. Yhteishaussa hakeneet näkevät oman valintatuloksensa OmaOpintopolku-palveluun kirjautumalla.

Pisterajat Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2017 ovat seuraavat:

Yhteispistejonossa alin hyväksytty pistemäärä 82 pistettä.

Tasapisteiden sattuessa hakijat on asetettu keskinäiseen paremmuusjärjestykseen ensin valintakoepisteiden yhteismäärän perusteella, tämän jälkeen valintakokeen tehtävän 1 ja tämän jälkeen tehtävän 2 pistemäärän perusteella.

Valintakoejonossa alin hyväksytty pistemäärä 58 pistettä.

 Tasapisteiden sattuessa hakijat on asetettu keskinäiseen paremmuusjärjestykseen valintakokeen tehtävän 1 ja tämän jälkeen tehtävän 2 pistemäärän perusteella.

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeneiden osalta valintakokeen pistelistat ovat nähtävinä Turun yliopiston päärakennuksen pohjakerroksessa opiskelija- ja hakijapalveluiden edessä (Yliopistonmäki, Turku) tulosten julkistamisen jälkeen. Tuloksia pääsee katsomaan arkisin klo 8.00-16.00 välillä. Muina aikoina ovet ovat suljettuina. Erityisesti lähellä asuvien hakijoiden toivotaan tulevan katsomaan pistelistoja. Kauempana asuvat hakijat voivat puolestaan tiedustella tehtäväkohtaisia pisteitään hakijapalveluista numerosta +358 29 450 3878 (klo 9.30–11.00 ja 13.00–15.00).

Vain Itä-Suomen tai Lapin yliopistoon hakeneiden tulee tiedustella omia pisteitään ko. yliopistosta. Itä-Suomen ja Lapin yliopistot laskevat todistuspisteet eri tavalla kuin Turun yliopisto ja näitäkin pisteitä tulee tarvittaessa tiedustella ko. yliopistosta.

 

Arvosteluperusteet julkaistaan viimeistään 30.6.2017 valintakoesivulla.

 
Mahdollisuus tutustua omiin vastauksiin

Hakijan valintakoevastauksia säilytetään siinä yliopistossa, jonka hakija on asettanut korkeammalle sijalle hakulomakkeella ilmoitetussa hakuprioriteettijärjestyksessään. Valintakoevastauksiin tutustumisesta löytyy lisätietoa hakijapalveluiden sivulta.


 
Muutoksenhaku
 
Oikaisupyyntö tulee toimittaa siihen yliopistoon, jonka valintatulokseen hakee oikaisua. Jos siis hakija on hakenut Turun yliopiston, Itä-Suomen ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen alan koulutuksiin ja hän haluaa hakea oikaisua kaikkien näiden hakukohteiden valintaan, tulee hänen tehdä kaikkiin hakukohteisiin oma oikaisupyyntönsä. Turun yliopiston oikaisumenettelystä löytyy lisätietoa täältä kohdasta oikaisumenettely. Itä-Suomen yliopiston oikaisumenettelystä löytyy lisätietoa täältä.
 
 

Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön Turun yliopistolle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön tulee olla perillä Opiskelija- ja hakijapalveluissa 14.7.2017 klo 15.00. Oikaisupyyntö tulee lähettää joko sähköpostitse: hakijapalvelut@utu.fi tai postitse/tuomalla: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Tarkempaa tietoa oikaisupyynnön tekemisestä löytyy täältä kohdasta oikaisumenettely.  

 
Oikaisupyyntöjen on oltava kirjallisia ja perusteltuja. Niissä on yksilöitävä, missä kohdin muutosta haetaan.
 
Valinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erillisvalinta

Opintopolku.fi -palvelussa.

 

Avoimen yliopiston väylä

Tulokset julkaistaan  viimeistään 30.6.2017
Opintopolku.fi -palvelussa.


Muutoksenhaku

Mikäli hakija on tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, hän tai hänen valtuuttamansa henkilö voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön tiedekunnalle 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Oikaisupyynnön tulee olla perillä Opiskelija- ja hakijapalveluissa 14.7.2017 klo 15.00. Oikaisupyyntö tulee lähettää joko sähköpostitse: hakijapalvelut@utu.fi tai postitse/tuomalla: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Tarkempaa tietoa oikaisupyynnön tekemisestä löytyy täältä kohdasta oikaisumenettely.  

 

Oikaisupyyntöjen on oltava kirjallisia ja perusteltuja. Niissä on yksilöitävä, missä kohdin muutosta haetaan.

 

Valinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.Master's Degree Programme in Law and Information Society

The results of the admission are published with applicant's permission at the programme´s website.

Asiasana:
Tagit: