in English
 
 
Opiskelijavalinta 2017
 
Sähköinen yhteishaku alkaa​ (www.opintopolku.fi) 15.3.2017
Valintakoekirjat ilmestyvät​ 28.3.2017
Sähköinen yhteishaku päättyy​
 
(yhteishaku, oikeusnotaarin tutkinto ja oikeustieteen maisterin tutkinto)
(myös ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet ja erivapautta hakevat)
5.4.2017 klo 15.00​

Erivapauden hakuaika päättyy

5.4.2017 klo 15.00
Erillisvalintojen hakuaika päättyy​ 16.5.2017 klo 15.00
Erillisvalinnoissa hakevan, vuonna 2017 tutkinnon suorittavan toimitettava hakemuksensa liitteet hakulomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen 23.5.2017 klo 15.00
Valintakoe Turussa, Joensuussa, Kuopiossa​, Rovaniemellä, Oulussa ja Espoossa. 16.5.2017 klo 12-17
Erillisvalintojen tulokset julkaistaan​ 30.6.2017
Opiskelijavalinnan tulokset (yhteishaku) julkaistaan​ viimeistään 30​.6.2017​​​

Yhteishaussa 30.6.2017 valitun opiskelijan ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta

14.7.2017 klo 15.00

(1.7. tai myöhemmin hyväksytyt ilmoittavat opiskelupaikan vastaanottamisesta 
hakujärjestelmässä ohjeistetun aikataulun mukaisesti)

​Erillisvalinnassa valitun opiskelijan ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta ​14.7.2017 klo 15.00
Oikaisuaika päättyy (oikaisupyynnön oltava perillä hakijapalveluissa) 14.7.2017 klo 15.00
 

  

 

Hakuaika ja hakulomake 

 

Yhteishaku, ON- ja OTM-tutkinnot 

 • Tiedekuntaan hakevat täyttävät hakulomakkeen korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Hakuaika päättyy 5.4.2017 klo 15.00
 • Jokaisen tiedekuntaan perustutkintoa suorittamaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen.
 • Valintakoe järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen alan ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Hakijan tulee priorisoida hakukohteet Opintopolku.fi-palvelun ohjeiden mukaisesti. Samalla valintakokeella on mahdollista hakea kaikkiin kolmeen yliopistoon.
 • Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu valintakokeeseen: Turku, Joensuu, Kuopio, Rovaniemi, Oulu ja Espoo. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.
 • Vaikka valintakoe on yhteinen Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston kanssa, pisteytys skaalataan kunkin yliopiston valintaperusteiden mukaisesti.

 

 

Erivapaus osallistua valintakokeeseen 2017

 • Ks. Valintaopas 
 • Hakijan tulee täyttää korkeakoulujen sähköinen hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Tämän lisäksi hakijan tulee toimittaa erivapautta koskeva hakemus oikeustieteelliselle tiedekunnalle 5.4.2017 klo 15.00 mennessä. Lomake erivapautta hakeville.

 

Yhteishaku, OTM-tutkinto

 • Yhteishaussa hakevat myös
  • Åbo Akademissa rättsnotarie-tutkinnon suorittaneet
  • Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Helsingin yliopiston, Lapin yliopiston tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen yksikössä oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet
  • Ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneet. Hakijoiden tulee toimittaa hakemuksen liitteenä valintaessee. Valintaesseen aihe ja kirjoitusohjeet liitteenä. Muut valintaperusteet ja liitteet, ks. opintopolku.
 • Valinta perustuu opintopolussa mainittuihin perusteisiin. Ks.  opintolku

 

 

Erillisvalinta, avoimen yliopiston väylä

 • Hakuaika päättyy 16.5.2017 klo 15.00.
 • Hakijan tulee täyttää korkeakoulujen sähköinen hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Turun yliopiston avoimessa yliopistossa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia opintoja suorittaneille.
 • Vuonna 2017 hakuajan päättymisen jälkeen suoritetuista avoimen yliopiston opintojaksoista tai tutkinnosta, joka osoittaa vaadittavan kielitaidon, on toimitettava hakemuksen liitteeksi kopio hakulomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään 23.5.2017 klo 15.00. Ks. Valintaopas

 

 

Valintakoe 

 • Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakevat osallistuvat valintakokeeseen, joka pidetään tiistaina 16.5.2017 klo 12.00-17.00 Turussa, Joensuussa, Kuopiossa, Rovaniemellä, Oulussa ja Espoossa.
  • Turku: salijako ja ohjeistus
  • Kuopion: sali SN100, Snellmania, Yliopistonranta 1 E
  • Joensuu: sali C1, Carelia, Yliopistokatu 4
  • Rovaniemi: Valintakoesalit ilmoitetaan tarkemmin keväällä 2017 tiedekunnan www-sivuilla www.ulapland.fi/otk
  • Oulu: Valintakoesalit ilmoitetaan tarkemmin keväällä 2017 tiedekunnan www-sivuilla www.ulapland.fi/otk
  • Espoo: Aalto-sali, Aalto-yliopisto, Otakaari 1: salijako ja ohjeistus
 • Hakija voi  hakea yhteishaussa Itä-Suomen, Lapin ja Turun yliopistoihin suorittamaan oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoja. Koepaikkakunta tulee sitovasti ilmoittaa yhteishaun hakulomakkeella, joka täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

 • Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus.  Henkilöllisyys tarkistetaan vastauspaperia jätettäessä.
 • Valintakoe käsittää valintatoimikunnan laatimat tehtävät, joihin annettujen vastausten perusteella on mahdollista saada enintään 80 pistettä.
 • Turun yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston yhteisessä oikeustieteellisen alan valintakokeessa (yhteishaku, oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot) 16.5.2017 hakija voi käyttää valintaperusteiden mukaisesti suomen tai ruotsin kieltä. Valintakoekysymykset laaditaan suomen kielellä.
 • Valintakoe alkaa klo 12.00 ja kestää viisi tuntia.
 

Yhteishaun ja erillisvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 30.6.2017 Opintopolussa. Yhteishaussa hakeneet näkevät oman valintatuloksensa myös OmaOpintopolku-palveluun kirjautumalla.

Turun yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan hakeneiden osalta valintakokeen pistelistat ovat nähtävinä Turun yliopiston päärakennuksen pohjakerroksessa opiskelija- ja hakijapalveluiden edessä (Yliopistonmäki, Turku) tulosten julkistamisen jälkeen. Turun yliopistoon hakenut voi tiedustella tehtäväkohtaisia pisteitään hakijapalveluista numerosta 02-333 7676 (klo 9.30–11.00 ja 13.00–15.00).

Vain Itä-Suomen yliopistoon tai Lapin yliopistoon hakeneiden tulee tiedustella omia pisteitään suoraan ko. yliopistosta. Itä-Suomen yliopisto ja Lapin yliopisto laskevat todistuspisteet eri tavalla kuin Turun yliopisto ja näitäkin pisteitä tulee tarvittaessa tiedustella ko. yliopistosta.

 

Mahdollisuus tutustua omiin vastauksiin

Hakijan valintakoevastauksia säilytetään siinä yliopistossa, jonka hakija on asettanut korkeammalle sijalle hakulomakkeella ilmoitetussa hakuprioriteettijärjestyksessään. Valintakoevastauksiin tutustumisesta löytyy lisätietoa hakijapalveluiden sivulta.

Arvosteluperusteet julkaistaan viimeistään 30.6.2017 valintakoesivulla.

 

Muutoksenhaku

Valintakoetta koskevat oikaisupyynnöt, joiden tulee olla kirjallisia ja perusteltuja, on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valinnan tulokset on julkaistu. Yhteishaun muutoksenhakuaika päättyy 14.7.2017 klo 15.00, mihin mennessä oikaisupyyntöjen (myös postitse lähetetyt) tulee olla perillä Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluissa. Oikaisupyynnöt tulee lähettää postitse osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto.  Lisätietoa muutoksenhausta ja sen toimittamisesta, kohdassa Oikaisumenettely. 
 
Oikaisupyyntö tulee toimittaa siihen yliopistoon, jonka valintatulokseen hakee oikaisua. Jos siis hakija on hakenut Turun yliopiston, Itä-Suomen ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen alan koulutuksiin ja hän haluaa hakea oikaisua kaikkien näiden hakukohteiden valintaan, tulee hänen tehdä kaikkiin hakukohteisiin oma oikaisupyyntönsä. Itä-Suomen yliopiston oikaisumenettelystä löytyy lisätietoa täältä.
 
Valinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.
 
 

Opinto-oikeuden käyttäminen  

 • Yhteishaussa opiskelijaksi hyväksytty hakija:
  1) vahvistaa vastaanottavansa sitovasti hänelle tarjotun opiskelupaikan. Mikäli valinnantulos on julkistettu 30.6.2017, vahvistus on tehtävä viimeistään 14.7.2017 klo 15.00. Hakija ei voi muuttaa myöhemmin vahvistustaan. Mikäli hakija ottaa paikan vastaan sitovasti, tämä vastaanottaminen peruuttaa kaikki muut hakutoiveet automaattisesti.
  TAI
  2) ilmoittaa vastaanottavansa ehdollisesti hänelle tarjotun opiskelupaikan. Tällöin hakija jää odottamaan ylempien hakutoiveidensa tilanteen etenemistä. Mikäli opiskelijavalinnan tulos on julkistettu 30.6.2017, ilmoitus on tehtävä viimeistään 14.7.2017 klo 15.00. Mikäli hakijan tilanne ei muutu ylemmissä hakutoiveissa, vahvistuu ehdollinen paikan vastaanottaminen automaattisesti sitovaksi sijoittelun päättyessä. Jos taas hakija tulee varasijalta hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelleen, peruuntuu aiempi ehdollinen vastaanottaminen automaattisesti.
  TAI
  3) ilmoittaa, ettei ota vastaan hänelle tarjottua opiskelupaikkaa. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta paikka vapautuisi toiselle hakijalle. Mikäli opiskelijavalinnan tulos on julkistettu 30.6.2017, ilmoitus on tehtävä viimeistään 14.7.2017 klo 15.00.

Ks. lisätietoja valintaoppaan kohdasta ”Opiskelupaikan vastaanottaminen tai siitä luopuminen”.
 
Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon.

 

 • Erillisvalinnassa opiskelijaksi hyväksytty hakija.
  Opiskelijavalinnassa hyväksytyn opiskelijan on opiskeluoikeuden menettämisen uhalla ilmoitettava tiedekunnalle opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 14.7.2017 klo 15.00 hyväksymisilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon.

   
  Asiasana:
  Tagit: