in English
 
 
Opiskelijavalinta 2018
 
Sähköinen yhteishaku alkaa​ (www.opintopolku.fi) 14.3.2018
Valintakoekirjat julkaistaan​ 11.4.2018
Sähköinen yhteishaku päättyy​
 
(yhteishaku, oikeusnotaarin tutkinto ja oikeustieteen maisterin tutkinto)
(myös ulkomailla pohjakoulutuksensa saaneet ja erivapautta hakevat)
28.3.2018 klo 15.00​

Erivapauden hakuaika päättyy

28.3.2018 klo 15.00
Erillisvalintojen hakuaika päättyy​ 16.5.2018 klo 15.00
Erillisvalinnoissa hakevan, vuonna 2018 tutkinnon suorittavan toimitettava hakemuksensa liitteet hakulomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen 23.5.2018 klo 15.00
Valintakoe Turussa, Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa​, Rovaniemellä, Oulussa ja Vaasassa. 15.5.2018 klo 12-17
Erillisvalintojen tulokset julkaistaan​ 28.6.2018
Opiskelijavalinnan tulokset (yhteishaku) julkaistaan​ viimeistään 28​.6.2018​​​

Yhteishaussa 28.6.2018 valitun opiskelijan ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta

10.7.2018 klo 15.00

(29.6. tai myöhemmin hyväksytyt ilmoittavat opiskelupaikan vastaanottamisesta 
hakujärjestelmässä ohjeistetun aikataulun mukaisesti)

​Erillisvalinnassa valitun opiskelijan ilmoitettava viimeistään opiskelupaikan vastaanottamisesta ​10.7.2018 klo 15.00
Oikaisuaika päättyy (oikaisupyynnön oltava perillä hakijapalveluissa) 12.7.2018 klo 15.00
 

  

 

Hakuaika ja hakulomake 

 

Yhteishaku, ON- ja OTM-tutkinnot 

 • Tiedekuntaan hakevat täyttävät hakulomakkeen korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Hakuaika päättyy 28.3.2018 klo 15.00
 • Jokaisen tiedekuntaan perustutkintoa suorittamaan hakevan on osallistuttava valintakokeeseen. Erillistä kutsua valintakokeeseen ei lähetetä, vaan hakulomakkeen täyttäminen on samalla ilmoittautuminen valintakokeeseen.
 • Valintakoe järjestetään yhteistyössä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen alan ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa. Hakijan tulee priorisoida hakukohteet Opintopolku.fi-palvelun ohjeiden mukaisesti. Samalla valintakokeella on mahdollista hakea kaikkiin neljään yliopistoon.
 • Hakija voi valita, missä seuraavista yksiköistä osallistuu valintakokeeseen: Turku, Helsinki, Joensuu, Kuopio, Rovaniemi, Oulu ja Vaasa. Hakijan tulee sitovasti ilmoittaa valitsemansa koepaikkakunta hakulomakkeessa.
 • Oikeustieteellisellä alalla on vuonna 2018 yhteisvalinta, mikä tarkoittaa sitä, että yliopistot käyttävät valinnassa yhteisiä valintaperusteita ja yhteistä valintakoetta.

 

 

Erivapaus osallistua valintakokeeseen 2018

 • Hakijoille, jotka eivät ole saavuttaneet yliopistolaissa määriteltyä yleistä korkeakoulukelpoisuutta, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta voi hakemuksesta myöntää erivapauden osallistua vuoden 2018 valintakokeeseen. Erivapauden myöntämisen edellytyksenä on, että hakijalla on yleistä korkeakoulukelpoisuutta vastaava koulutuksen taso. Tasoa harkittaessa tiedekunta ottaa huomioon hakijan koulutuksen, suoritetut tutkinnot ja kurssit, työkokemuksen sekä toisen kotimaisen ja yhden vieraan kielen taidon.
 • Hakijan tulee täyttää korkeakoulujen sähköinen hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Tämän lisäksi hakijan tulee toimittaa erivapautta koskeva hakemus oikeustieteelliselle tiedekunnalle 28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Lomake erivapautta hakeville löytyy tästä (pdf.).

 

Yhteishaku, OTM-tutkinto

 • Yhteishaussa hakevat myös
  • Åbo Akademissa rättsnotarie-tutkinnon suorittaneet
  • Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa, Helsingin yliopiston, Lapin yliopiston tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen yksikössä oikeusnotaarin tutkinnon suorittaneet
  • Ulkomailla oikeusnotaarin tutkintoa vastaavan koulutuksen suorittaneet. Hakijoiden tulee toimittaa hakemuksen liitteenä motivaatiokirje ja valintaessee. Motivaatiokirje ja valintaessee tulee kirjoittaa suomen kielellä. Valintaesseen aihe ja kirjoitusohjeet. Muut valintaperusteet ja liitteet, ks. opintopolku.
 • Valinta perustuu opintopolussa mainittuihin perusteisiin. Ks.  opintolku

 

 

Erillisvalinta, avoimen yliopiston väylä

 • Hakuaika päättyy 16.5.2018 klo 15.00.
 • Hakijan tulee täyttää korkeakoulujen sähköinen hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Turun yliopiston avoimessa yliopistossa Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisia opintoja suorittaneille.
 • Vuonna 2018 hakuajan päättymisen jälkeen suoritetuista avoimen yliopiston opintojaksoista tai tutkinnosta, joka osoittaa vaadittavan kielitaidon, on toimitettava hakemuksen liitteeksi kopio hakulomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen viimeistään 23.5.2018 klo 15.00. 

 

 

Valintakoe 


 • Ohjeistus valintakokeeseen saapuvalle löytyy osoitteesta https://www.oikeustieteet.fi/30-4-2018-ohjeita-valintakokeeseen-saapuvalle/ .
 • Valintakokeeseen osallistuvilla tulee olla mukanaan virallinen henkilöllisyystodistus.  Henkilöllisyys tarkistetaan vastauspaperia jätettäessä.
 • Valintakoe käsittää valintatoimikunnan laatimat tehtävät, joihin annettujen vastausten perusteella on mahdollista saada enintään 80 pistettä.
 • Turun yliopiston, Helsingin yliopiston,  Itä-Suomen yliopiston ja Lapin yliopiston yhteisessä oikeustieteellisen alan valintakokeessa (yhteishaku, oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkinnot) 15.5.2018 hakijan tulee vastata kysymyksiin suomen kielellä.
 • Valintakoe alkaa klo 12.00 ja kestää viisi tuntia.
 

Yhteishaun ja erillisvalintojen tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018 Opintopolussa. Yhteishaussa hakeneet näkevät oman valintatuloksensa myös OmaOpintopolku-palveluun kirjautumalla.

Valintakokeeseen osallistuneille lähetetään tieto tehtäväkohtaisista pisteistä sähköpostitse 29.6.2018. Pistelistoja ei julkaista tiedekunnan ilmoitustaululla.

 

Mahdollisuus tutustua omiin vastauksiin

Hakijan valintakoevastauksia säilytetään Itä-Suomen yliopistossa, joka toimii yhteisvalinnan koordinoivana tahona. Tarkemmat ohjeet valintakoevastauksiin tutustumisesta annetaan valintakoetilaisuudessa jaettavassa tiedotteessa.

 

Muutoksenhaku

Valintakoetta koskevat oikaisupyynnöt, joiden tulee olla kirjallisia ja perusteltuja, on esitettävä 14 päivän kuluessa siitä, kun valinnan tulokset on julkaistu. Yhteishaun muutoksenhakuaika päättyy 12.7.2018 klo 15.00, mihin mennessä oikaisupyyntöjen (myös postitse lähetetyt) tulee olla perillä Turun yliopiston opiskelija- ja hakijapalveluissa. Oikaisupyynnöt tulee lähettää postitse osoitteeseen: Opiskelija- ja hakijapalvelut, 20014 Turun yliopisto. Oikaisupyynnön voi toimittaa Turun yliopistoon myös sähköpostilla osoitteeseen hakijapalvelut@utu.fi. Oikaisupyyntö on osoitettava Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanille, joka myös ratkaisee asian.  Lisätietoa muutoksenhausta ja sen toimittamisesta, kohdassa Oikaisumenettely. 
 
Oikaisupyyntö tulee toimittaa siihen yliopistoon, jonka valintatulokseen hakee oikaisua. Jos siis hakija on hakenut Turun, Helsingin, Itä-Suomen ja Lapin yliopiston oikeustieteellisen alan koulutuksiin ja hän haluaa hakea oikaisua kaikkien näiden hakukohteiden valintaan, tulee hänen tehdä kaikkiin hakukohteisiin oma oikaisupyyntönsä.
 
Valinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun vahingoksi.
 
 

Opinto-oikeuden käyttäminen  

 • Yhteishaussa opiskelijaksi hyväksytty hakija:
  1) vahvistaa vastaanottavansa sitovasti hänelle tarjotun opiskelupaikan. Mikäli valinnantulos on julkistettu 28.6.2018, vahvistus on tehtävä viimeistään 10.7.2018 klo 15.00. Hakija ei voi muuttaa myöhemmin vahvistustaan. Mikäli hakija ottaa paikan vastaan sitovasti, tämä vastaanottaminen peruuttaa kaikki muut hakutoiveet automaattisesti.
  TAI
  2) ilmoittaa vastaanottavansa ehdollisesti hänelle tarjotun opiskelupaikan. Tällöin hakija jää odottamaan ylempien hakutoiveidensa tilanteen etenemistä. Mikäli opiskelijavalinnan tulos on julkistettu 28.6.2018, ilmoitus on tehtävä viimeistään 10.7.2018 klo 15.00. Mikäli hakijan tilanne ei muutu ylemmissä hakutoiveissa, vahvistuu ehdollinen paikan vastaanottaminen automaattisesti sitovaksi sijoittelun päättyessä. Jos taas hakija tulee varasijalta hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveelleen, peruuntuu aiempi ehdollinen vastaanottaminen automaattisesti.
  TAI
  3) ilmoittaa, ettei ota vastaan hänelle tarjottua opiskelupaikkaa. Ilmoitus on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta paikka vapautuisi toiselle hakijalle. Mikäli opiskelijavalinnan tulos on julkistettu 28.6.2018, ilmoitus on tehtävä viimeistään 10.7.2018 klo 15.00.

Ks. lisätietoja valintaoppaan kohdasta ”Opiskelupaikan vastaanottaminen tai siitä luopuminen”.
 
Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon.

 

 • Erillisvalinnassa opiskelijaksi hyväksytty hakija.
  Opiskelijavalinnassa hyväksytyn opiskelijan on opiskeluoikeuden menettämisen uhalla ilmoitettava tiedekunnalle opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 10.7.2018 klo 15.00 hyväksymisilmoituksessa annettujen ohjeiden mukaisesti.
Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen uuden opiskelijan on ilmoittauduttava yliopistoon.

   
  Asiasana:
  Tagit: