in English
 
 
Aamukahvitilaisuudet
Perjantai 2.2.2018 kello 8.30-10.00
Sokos Hotel Hamburger Börs

Osakeyhtiön johdon kelpoisuuden ja toimivallan rajat - käytännön näkökulma

Johdon kelpoisuuden ja toimivallan rajanveto on osakeyhtiöoikeuden keskeisiä kysymyksiä. Rajanveto on vaikeaa. Se vaikuttaa konkreettisesti siihen, milloin oikeustoimet sitovat yhtiöitä, milloin eivät. Tässä täydennyskoulutuksessa käydään läpi näitä kysymyksiä käytännön näkökulmasta.

Luennoitsija:

Seppo Villa, oikeustieteen tohtori ja kauppaoikeuden professori, Helsingin yliopisto.
Professori Villalla on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus osakeyhtiöiden
 pääoma- ja varallisuusjärjestelyistä.

 Sisältö:
  • Sääntelyn sisältö
  • Sitovuuden varmistaminen päätöksentekotilanteissa
  • Mihin seikkoihin on erityisesti kiinnitettävä huomiota
  • Katsaus viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön
 

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.1.2018 tästä linkistä 

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä

Hinta 130 euroa + alv 24 %, hinta sisältää suolaisen kahvileivän sekä kahvin / teen

Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen.


Perjantai 9.3.2018 kello 8.30-10.00
Sokos Hotel Hamburger Börs

Talousrikokset ja tahallisuus

Talousrikosten tahallisuusarviointia monimutkaistaa se, että tunnusmerkistöt pitävät sisällään oikeudellisesti tulkinnanvaraisia tunnusmerkistötekijöitä. Mikä on tahallisuuden kohde ja miten oikeudellinen tulkinnanvaraisuus onnistutaan yhdistämään tahallisuutta koskevaan keskusteluun? Muun muassa näitä kysymyksiä tarkastellaan tuoreen veropetosta ja kirjanpitorikosta koskevan ratkaisun KKO 2017:98 (ään.) avulla.

Luennoitsija:

Rikosoikeuden professori Jussi Tapani, Turun yliopisto

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 28.2.2018 tästä linkistä

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
 
Hinta 130 euroa + alv 24 %, hinta sisältää suolaisen kahvileivän sekä kahvin / teen
 
Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen.
 
 
Perjantai 13.4.2018 kello 8.30-10.00
Sokos Hotel Hamburger Börs

Katsaus kansainväliseen avioliitto-oikeuteen

Kurssilla tarkastelun kohteena ovat valtioiden rajat ylittävät avioliitot ja niitä koskeva sääntely. Käsiteltäviin teemoihin kuuluvat muun muassa kysymykset siitä, miten parisuhteen kansainvälisyys vaikuttaa ositukseen sovellettaviin säännöksiin ja tuomioistuinten kansainväliseen toimivaltaan. Lisäksi pohditaan aviopuolisoiden tekemien oikeustoimien tehokkuutta yhtäältä avioliiton aikana ja toisaalta välirikossa.

Kurssin teemojen näkökulmasta on keskeistä huomata, että kesällä 2016 on hyväksytty kaksi EU-asetusta: Neuvoston asetus (EU) 2016/1103, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla aviovarallisuussuhteita koskevissa asioissa sekä Neuvoston asetus (EU) 2016/1104, tiiviimmän yhteistyön toteuttamisesta tuomioistuimen toimivallan, sovellettavan lain sekä päätösten tunnustamisen ja täytäntöönpanon alalla rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudellisia vaikutuksia koskevissa asioissa Asetuksia sovelletaan täysimääräisesti 29 päivästä tammikuuta 2019 alkaen.

Luennoitsija:
Kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola, Turun yliopisto
 
 
Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
 
Hinta 130 euroa + alv 24 %, hinta sisältää suolaisen kahvileivän sekä kahvin / teen
 
Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen.
 
 
Perjantai 4.5.2018 kello 8.30-10.00
Sokos Hotel Hamburger Börs

Velvoiteoikeudellisia kysymyksiä ja KKO:n ratkaisuja

Luennoitsija:
Emeritusprofessori Ari Saarnilehto, Turun yliopisto

Sisältö:

  • Saako virkamies valehdella? - KKO 2017:84
  • Takaus ja asunnonvuokra – KKO 2017:91
  • Syy-yhteys – KKO 2017:96

Sitovat ilmoittautumiset viimeistään 25.4.2018 tästä linkistä

Osallistumismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
 
Hinta 130 euroa + alv 24 %, hinta sisältää suolaisen kahvileivän sekä kahvin / teen
 
Koulutus järjestetään, mikäli osallistujia on riittävästi. Mahdollisesta peruuntumisesta ilmoitamme erikseen.
 

 


 

Jo menneitä aamukahvitilaisuuksia:

10.11.2017 Jaakko Ossa, Osituksen ja perinnönjaon verokohtelu

11.10.2017 Tuulikki Mikkola, Avioliitto ja sopimus

8.9.2017 Seppo Koskinen, Alisuoriutuminen työsuhteen päättämisperusteena - vertailua myös virkasuhteisiin

19.5.2017 Eva Tammi-Salminen, KKO:n käytäntöä omistusoikeuden määräytymisestä läheissuhteissa

7.4.2017 Jaakko Ossa, Piilevä verovelka osituksessa ja verotuksessa

10.2.2017 Tatu Hyttinen: Rahanpesu ja rikosvastuu

21.10.2016 Raimo Immonen ja Seppo Villa: Pääomalaina - pääomaa vai lainaa?

23.9.2016 Ari Saarnilehto: KKO 2016:11- Mikä meni pieleen?

15.4.2016 Jari Murto: Työntekijäryhmiä koskevien paikallisten sopimusten muuttaminen

18.3.2016 Raimo Immonen ja Seppo Villa: Erillisyhtiöperiaate contra konserni-intressi

5.2.2016 Tuomas Hupli: Itsekriminointisuoja -nykytila ja miten siihen päädyttiin

22.1.2016 Jussi Tapani: Ajankohtaista tahallisuudesta ja erehdyksestä

13.11.2015 Eva Gottberg: Uusi isyyslaki 1.1.2016

 

 
Asiasana:
Tagit: