in English
 
 
Taloushallinnon verotutkinto

​Tällä hetkellä käynnissä on Taloushallinnon verotutkinto 2016-2019 sekä suunnitteilla taloushallinnon verotutkinto 2018-2021. Yksittäisille jaksoille on mahdollista päästä mukaan hintaan á 520 euroa + alv.
Koko tutkinnon laajuus on 60 opintopistettä ja yksittäisten osioiden 4-8 opintopistettä.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset: oik-taydennyskoulutus@utu.fi

Syksyllä 2018 on alkamassa uusi koulutus, Taloushallinnon verotutkinto 2018-2021. Ilmoittautumiset sähköpostitse 15.6.2018 mennessä. Tervetuloa mukaan!

 

Taloushallinnon verotutkinto koostuu seuraavista osa-alueista:

1. Tuloverotuksen perusteet

 • Oikeudellisen ratkaisutoiminnan ja tiedonhallinnan perusteet
 • Tuloverotuksen rakenne
 • Veropolitiikka

2. Arvonlisäverotus I

 • Arvonlisäverojärjestelmä
 • Arvonlisäverovelvollinen toiminta ja rajanvedot
 • Arvonlisäverotukseen liittyvät velvollisuudet

3. Verotuksen oikeussuojajärjestelmä

 • Oikaisujärjestelmä ja muutoksenhaku verotukseen
 • Verotarkastus
 • Veron kiertäminen ja peitelty osingonjako

 4. Yhtiö-, kirjanpito- ja tilintarkastusoikeus

 • Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö
 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunnan keskeiset piirteet
 • Tilinpäätöksen sääntely
 • Tilintarkastus ja erityinen tarkastus

 5. Yritysverotus I

 • Verotus eri yritysmuodoissa
 • Verotettavan elinkeinotulon laskeminen
 • Voitonjaon verokohtelu

6. Sopimusoikeus

 •  Velvoitteita koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusta koskevat yleiset periaatteet
 • Sopimusten verovaikutusten huomioiminen

7. Yritysverotus II

 • Yritysjärjestelyjen verotus
 • Yritystoiminnan rakenteelliset muutokset

8. Sukupolvenvaihdos ja yrityskauppa

 • Yrityskaupan toteuttamismuodot ja verokohtelu
 • Yritystoiminnan siirtäminen jatkajalle
 • Yrityskaupassa huomioitava työoikeudellinen ja muu siviilioikeudellinen juridiikka

9.Yrityksen omistajan verotus

 • Voitonjaon verokohtelu
 • Vakuutus- ja sijoitusinstrumenttien verokohtelu
 • Luovutusvoittojen verokohtelu
 • Perhevarallisuuden suunnittelu

10. Arvonlisäverotus II

 • Tietojen syventäminen arvonlisäverotuksen erityiskysymyksistä

11. Rajat ylittävän liiketoiminnan verotus

 • Kansainvälinen tuloverotus
 • Verosopimusoikeus
 • Verotusta koskeva EU-oikeudellinen sääntely

 

 

Asiasana:
Tagit: