in English
 
 
Dosentit
 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dosentteja ovat:
 
Aalto, Pekka, eurooppaoikeus
Aine, Antti, velvoite- ja kauppaoikeus
Alvesalo-Kuusi Anne, oikeussosiologia
Björkroth, Tom, oikeustaloustiede
Bäckman Johan, kriminologia
Ellonen Noora, kriminologia
Elonheimo Henrik, kriminologia ja restoratiivinen oikeus
Ervo Laura, prosessioikeus
Gottberg Eva, siviilioikeus
Haapasalo Jaana, oikeus- ja kriminaalipsykologia
Halme-Tuomisaari Miia, kansainvälinen oikeus
Harrikari Timo, oikeussosiologia ja kriminologia
Herala Nina, oikeusvertailu
Hirvelä, Päivi, prosessi ja ihmisoikeudet
Hoffrén Mia, varallisuusoikeus
Huhtamäki Ari, siviili- ja kauppaoikeus
Immonen Raimo, yritysverotus
Inha Jyri, valtiosääntöoikeus, erityisesti valtiosääntöhistoria
Kiikeri Markku, eurooppaoikeus
Koivurova Timo, kansainvälinen oikeus
Kokko Kai, ympäristöoikeus
Konstari Timo, hallinto-oikeus
Koskinen Seppo, työoikeus
Kuusiniemi Kari, ympäristöoikeus
Lahti Raimo, rikosoikeus
Laukkanen Sakari, prosessioikeus
Lavapuro Juha, valtiosääntöoikeus
Lehtinen Leena, kansainvälinen kauppaoikeus
Lehtinen Tuomas, sopimusoikeus ja kansainvälinen kauppaoikeus
Lehtonen Asko, rikosoikeus
Lehtonen Lasse, hallinto-oikeus
Lidman Satu, rikosoikeuden historia
Linderborg Henrik, kriminologia
Lindroos Katja, kauppaoikeus ja vertaileva kauppaoikeus
Linna Tuula, prosessioikeus
Lähteenmäki-Uutela, Anu, elintarvikeoikeus
Mezei, Peter, immateriaalioikeus
Mikkola Tuulikki, oikeusvertailu
Mylly Tuomas, eurooppaoikeus
Niemi Matti Ilmari, yleinen oikeustiede
Ojanen Tuomas, eurooppaoikeus
Ollila Riitta, informaatio- ja viestintäoikeus
Palaja Antero, kauppaoikeus
Pirjatanniemi Elina, rikosoikeus
Pönkä Ville, siviili- ja kauppaoikeus
Raitio Juha, eurooppaoikeus
Rentto Juha-Pekka, oikeusfilosofia
Röben Volker, eurooppaoikeus ja kansainvälinen oikeus
Saari Kari, oikeussosiologia ja kriminologia
Savela Ari, kauppaoikeus
Sorsa Kaisa, sääntelyoikeus
Sorvari Katariina, immateriaalioikeus
Suviranta Outi, hallinto-oikeus
Tammi-Salminen Eva, siviilioikeus
Tapani Jussi, rikosoikeus
Tolvanen Matti, rikosoikeus
Tähti Aarre, hallinto-oikeus
Vapaavuori Ahti, finanssioikeus
Viljanen Mika, velvoiteoikeus
Villa Seppo, kauppaoikeus
Asiasana:
Tagit: