in English
 
 
Dekaani ja varadekaanit
Dekaani
Tapani, Jussi, professori
 
Puhelin: 02 333 5539
Sähköposti: jussi.tapani@utu.fi
 
Toimikausi 1.8.2015- 31.7.2017.
Rehtori on 9.3.2017 tekemällään päätöksellä tiedekunnan johtokunnan esityksestä määrännyt professori Jussi Tapanin oikeustieteellisen tiedekunnan dekaaniksi 1.8.2017 alkaen oman toimikautensa pituiseksi ajaksi. Rehtorin nykyinen kausi päättyy 31.7.2019.
 
Dekaani Jussi Tapani on yksi tiedekunnan 21 professorista.
 
Dekaanin tehtävänä on vastata tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteuttamisesta tiedekunnassa, vastata tiedekunnan taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta, toimia johtokunnan puheenjohtajana, päättää tiedekunnalle myönnettävistä voimavaroista johtokunnan päättämien suuntaviivojen mukaisesti, hyväksyä uudet opiskelijat sekä käsitellä ja ratkaista muut tiedekuntaa koskevat asiat, joista ei toisin määrätä. Dekaani valitsee tiedekunnan professorien joukosta varadekaanin/varadekaanit toimikaudekseen.
 
Dekaani vastaa myös tiedekunnan peruskoulutustoiminnasta ja sen kehittämisestä.
 

 

Varadekaani
Viljanen, Veli-Pekka, professori

Puhelin: 02 333 5504
Sähköposti: vpvilja@utu.fi

Toimikausi 1.8.2012- 31.7.2017.

Tehtävänä on toimia dekaanin sijaisena tämän ollessa estynyt tai esteellinen, vastata tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutustoiminnasta ja sen kehittämisestä sekä toimia tiedekunnan tutkimustoimikunnan puheenjohtajana.

Varadekaani vastaa omalla tehtäväalueellaan tiedekunnan kansainvälistymistoiminnan kehittämisestä.

Asiasana:
Tagit: