in English
 
 
Dekaani ja varadekaanit
Dekaani
Tapani, Jussi, professori
 
Puhelin: 02 333 5539
Sähköposti: jussi.tapani@utu.fi
 
Toimikausi 1.8.2015- 31.7.2017.
Rehtori on 9.3.2017 tekemällään päätöksellä tiedekunnan johtokunnan esityksestä määrännyt professori Jussi Tapanin oikeustieteellisen tiedekunnan dekaaniksi 1.8.2017 alkaen oman toimikautensa pituiseksi ajaksi. Rehtorin nykyinen kausi päättyy 31.7.2019.
 
Dekaani Jussi Tapani on yksi tiedekunnan 21 professorista.
 
Dekaanin tehtävänä on vastata tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteuttamisesta tiedekunnassa, vastata tiedekunnan taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta, toimia johtokunnan puheenjohtajana, päättää tiedekunnalle myönnettävistä voimavaroista johtokunnan päättämien suuntaviivojen mukaisesti, hyväksyä uudet opiskelijat sekä käsitellä ja ratkaista muut tiedekuntaa koskevat asiat, joista ei toisin määrätä. Dekaani valitsee tiedekunnan professorien joukosta varadekaanin/varadekaanit toimikaudekseen.
 
 

Varadekaanit

Alvesalo-Kuusi, Anne, professori
Puhelin: 02 333 5512
Sähköposti: anne.alvesalo-kuusi@utu.fi

 

 

 

 

Anne Alvesalo-Kuusen tehtävänä on

  • toimia dekaanin sijaisena tämän ollessa estyneenä tai esteellisenä,
  • vastata tiedekunnan tutkimustoiminnasta sekä sen suunnittelusta ja kehittämisestä
  • toimia tiedekunnan tutkimustoimikunnan puheenjohtajana ja
  • toimia tiedekunnan johtoryhmän jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

 

Janne Salminen, apulaisprofessori
Puhelin: 02 333 5513
Sähköposti: jajasa@utu.fi

 

 

 

 

 

 

Janne Salmisen tehtävänä on

  • vastata tiedekunnan perustutkintokoulutuksesta sekä sen suunnittelusta ja kehittämisestä
  • toimia peruskoulutustoimikunnan puheenjohtajana ja
  • toimia tiedekunnan johtoryhmän jäsenenä.

Varadekaanien toimikauden pituus on korkeintaan dekaanin toimikauden pituinen.

Asiasana:
Tagit: