in English
 
 
Dekaani ja varadekaanit

Dekaani
Kumpula, Anne, professori

Puhelin: 029 450 4403, 050 309 4416
Sähköposti: ankumpu@utu.fi

Toimikausi 1.8.2018- 31.7.2019.

Rehtori on 4.6.2018 tekemällään päätöksellä tiedekunnan johtokunnan esityksestä määrännyt professori Anne Kumpulan oikeustieteellisen tiedekunnan dekaaniksi 1.8.2018 alkaen oman toimikautensa pituiseksi ajaksi. Rehtorin nykyinen kausi päättyy 31.7.2019.
 
Dekaani Anne Kumpula on yksi tiedekunnan professoreista.
 
Dekaanin tehtävänä on vastata tiedekunnan kehittämisestä sekä yliopiston strategian toteuttamisesta tiedekunnassa, vastata tiedekunnan taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta, toimia johtokunnan puheenjohtajana, päättää tiedekunnalle myönnettävistä voimavaroista johtokunnan päättämien suuntaviivojen mukaisesti, hyväksyä uudet opiskelijat sekä käsitellä ja ratkaista muut tiedekuntaa koskevat asiat, joista ei toisin määrätä. Dekaani valitsee tiedekunnan professorien joukosta varadekaanin/varadekaanit toimikaudekseen.
 
 

Varadekaanit

Alvesalo-Kuusi, Anne, professori
Puhelin: 02 333 5512
Sähköposti: anne.alvesalo-kuusi@utu.fi

 

 

 

 

Anne Alvesalo-Kuusen tehtävänä on

  • toimia dekaanin sijaisena tämän ollessa estyneenä tai esteellisenä,
  • vastata tiedekunnan tutkimustoiminnasta sekä sen suunnittelusta ja kehittämisestä
  • toimia tiedekunnan tutkimustoimikunnan puheenjohtajana ja
  • toimia tiedekunnan johtoryhmän jäsenenä ja varapuheenjohtajana.

 

Janne Salminen, apulaisprofessori
Puhelin: 02 333 5513
Sähköposti: jajasa@utu.fi

 

 

 

 

 

 

Janne Salmisen tehtävänä on

  • vastata tiedekunnan perustutkintokoulutuksesta sekä sen suunnittelusta ja kehittämisestä
  • toimia peruskoulutustoimikunnan puheenjohtajana ja
  • toimia tiedekunnan johtoryhmän jäsenenä.

Varadekaanien toimikauden pituus on korkeintaan dekaanin toimikauden pituinen.

Asiasana:
Tagit: