in English
 
 
Johtokunta

Tiedekunnan johtokunta 1.4.2014-31.12.2017

Puheenjohtaja: dekaani, professori Tapani, Jussi (1.8.2015-31.7.2017)

Rehtori on 9.3.2017 tekemällään päätöksellä tiedekunnan johtokunnan esityksestä määrännyt professori Jussi Tapanin oikeustieteellisen tiedekunnan dekaaniksi 1.8.2017 alkaen oman toimikautensa pituiseksi ajaksi. Rehtorin nykyinen kausi päättyy 31.7.2019.

Varapuheenjohtaja: varadekaani, professori Viljanen, Veli-Pekka

Jäsenet (varajäsenet):
Kumpula, Anne (Alvesalo-Kuusi, Anne)
Mikkola, Tuulikki (Niemi, Johanna)
Tapani, Jussi  (Ossa, Jaakko)
Viljanen, Veli-Pekka (Koskinen, Seppo)
Heikkonen, Johannes  (Jaakkola, Jussi)
Helminen, Anna-Maija (Asplund, Aino)
Kainulainen, Heini (Viljanen, Mika)
Salminen, Janne  (Helle, Karoliina)
Laakso, Ville  (Paavola, Tomi)
Dahlström, Tuomas (von Schrowe, Anton)
Hirvonen, Elina (Laitinen, Iiris)
Lehtonen, Susanna (Leppä-Aro, Laura)

Turun yliopiston johtosäännön 30 §:n 3 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä tai väittelylupaa myönnettäessä hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Dekaani määrää tarvittaessa hallintoelimeen tarpeellisen määrän lisäjäseniä näiden asioiden käsittelyä varten.

Lisäjäsenet opintosuoritusten arvostelua koskevissa asioissa:
Ossa, Jaakko
Niemi, Johanna
Alvesalo-Kuusi, Anne
Mylly, Tuomas

Valmistelijat:
hallintopäällikkö Mia Fager
opintopäällikkö Katja Arola
tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Marja Andersson

Johtokunnan kevään 2017 kokoukset pidetään tiedekunnan kokoushuoneessa seuraavasti:

 • 24.1. klo 10
 • 28.2. klo 13
 • 21.3. klo 10
 • 25.4. klo 10
 • 23.5. klo 13
 • 13.6. klo 10

Johtokunnan syksyn 2017 kokoukset pidetään tiedekunnan kokoushuoneessa seuraavasti:

 • 22.8. klo 10
 • 19.9. klo 10
 • 17.10. klo 10
 • 28.11. klo 10
 • 12.12. klo 10

Kokouspäivien mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Asiasana:
Tagit: