in English
 
 
Johtokunta

Tiedekunnan johtokunta toimikaudella 1.1.2018–31.12.2021

Puheenjohtaja: dekaani, professori Tapani, Jussi 

Rehtori on 9.3.2017 tekemällään päätöksellä tiedekunnan johtokunnan esityksestä määrännyt professori Jussi Tapanin oikeustieteellisen tiedekunnan dekaaniksi 1.8.2017 alkaen oman toimikautensa pituiseksi ajaksi. Rehtorin nykyinen kausi päättyy 31.7.2019.

Varapuheenjohtaja: professori Janne Salminen

Jäsenet (varajäsenet):
Snell, Jukka   (Hupli, Tuomas)
Mikkola, Tuulikki  (Niemi, Johanna)
Tapani, Jussi   (Ossa, Jaakko)
Tammi-Salminen, Eva (Kumpula, Anne)
Helle, Karoliina   (Sammalmaa, Johanna)
Jaakkola, Jussi   (Kuisma, Mirka)
Salminen, Janne  (Hyttinen, Tatu)
Kainulainen, Heini  (Friman, Johanna)
Hanni Tihilä   (Mikael Dahlström)
Laura-Maria Poikela  (Roni Sirjonen)
Ilari Sarja    (Anton von Schrowe)
Jarno Piltonen   (Tuomas Meriruoho)

Turun yliopiston johtosäännön 30 §:n 3 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen hyväksymisestä päätettäessä tai väittelylupaa myönnettäessä hallintoelin on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kolme muuta jäsentä, joilla on vähintään samantasoinen opintosuoritus. Dekaani määrää tarvittaessa hallintoelimeen tarpeellisen määrän lisäjäseniä näiden asioiden käsittelyä varten.

Valmistelijat:
palvelupäällikkö Noora Kedonperä
opintopäällikkö Katja Arola
tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Marja Andersson

Johtokunnan kevään 2018 kokoukset pidetään tiistaisin klo 10.15–11.30 tiedekunnan kokoushuoneessa seuraavasti:

 • 23.1.
 • 27.2.
 • 20.3.
 • 10.4.
 • 24.4.
 • 22.5.
 • 12.6

Johtokunnan syksyn 2018 kokoukset pidetään tiistaisin klo 10.15–11.30 tiedekunnan kokoushuoneessa seuraavasti:

 • 21.8.
 • 18.9.
 • 16.10.
 • 27.11.
 • 11.12.

Kokouspäivien mahdollisista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Asiasana:
Tagit: