in English
 
 
Toni Selkälä

​Tohtorikoulutettava, OTM

Oikeustieteellinen tiedekunta
20014 TURUN YLIOPISTO

Puhelin: 045 608 7547
S-posti: totase@utu.fi

 

Toni Selkälä on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Turun yliopistosta. Vuoden 2014 alusta hän on toiminut tohtorikoulutettavana oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Selkälän väitöstutkimus kuuluu kansainvälisen oikeuden alaan.
Väitöstutkimuksessaan Selkälä keskittyy eurooppalaisen oikeussubjektiuden muutoksiin ja näiden muutosten vaikutuksiin Euroopan unionin suhteissa unionin ulkopuolisiin valtioihin. Tutkimuksessa huomio kiinnittyy erityisesti syntymää edeltäviin ihmisperäisiin entiteetteihin (mm. alkiot ja sikiöt).

Muussa tutkimuksessaan Selkälä tarkastelee laaja-alaisesti kansainvälisen oikeuden kysymyksiä sekä ihmiselämän digitalisaatiosta seuraavia oikeudellisia ongelmia.

Selkälän keskeisiä tutkimusintressejä ovat kansainvälisen oikeuden ja eurooppaoikeuden ohella immateriaalioikeudet, yksityisyyden suoja, bioetiikka, bio-oikeus sekä yleisen oikeustieteen kysymykset.

Asiasana:
Tagit: