in English
 
 
Tutkimus ja jatko-opiskelu
Tiedekunnassa harjoitetaan korkeatasoista tutkimusta, ja tutkijamme osallistuvat jatkuvasti käynnissä olevaan oikeudelliseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun niin median, lainsäätämisen kuin oikeustieteellisten julkaisujen välityksellä. Tutkimuksessa ja siihen perustuvassa opetuksessa katetaan kaikki jo tunnustetut, mutta myös merkittävät, kehittymässä olevat oikeudenalat. Tiedekuntamme on myös menestynyt tieteenalakohtaisesti maailmanlaajuisessa QS World University Rankingsissä.
 
 
 
Useat tiedekuntamme tutkimusprojekteista ovat saaneet joko kansallista tai kansainvälistä rahoitusta. Osa projekteista käsittelee puhtaasti oikeudellisia kysymyksiä, kun taas toiset pohjautuvat oikeudenalojen rajat ylittäviin kysymyksenasetteluihin. Monipuolisuus on tiedekuntamme vahvuus, mikä tarjoaa myös erinomaiset puitteet laajaan tieteenalojen rajat ylittävään vuoropuheluun niin muiden tiedekuntien, yliopistojen kuin yhteistyökumppaneiden kanssa.
 
 
 
Tiedekunnan oma oikeustieteen tohtoriohjelma on osa Turun yliopiston tutkijakoulua (UTUGS), joka on luotu tukemaan jatko-opiskelua koko yliopistossa.
 
 
Oikeustieteellinen tiedekunta on mukana Turun yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemiassa, joka kokoaa opiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat yhdistämään osaamisensa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:

 

 Tärkeitä linkkejä