in English
 
 
Passiivirekisteri

​Passiivirekisteri on otettu käyttöön Turun yliopistossa 1.8.2010. Jatko-opiskelijan opinto-oikeus siirretään passiiviseksi, jos opiskelija ei ole viimeisen kolmen lukuvuoden aikana suorittanut jatko-opintoja tai osallistunut ohjaukseen sovitulla tavalla. Opinto-oikeus siirretään passiiviseksi myös, jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi tai laiminlyönyt ilmoittautumisen viimeiset kolme lukuvuotta. Passiivirekisterissä oleva opiskeluoikeus säilyy piilevänä, mikä tarkoittaa, että opiskeluoikeus voidaan uudelleen muuttaa aktiiviseksi. Passiivirekisteri ei tarkoita sitä, että opiskelija menettää kokonaan opiskeluoikeutensa.

Passiivirekisteriin siirtymisen välttäminen

Opiskelijoille, joiden opinto-oikeus on siirtymässä passiivirekisteriin, lähetetään postitse kirjeet hyvissä ajoin ennen passiivirekisteriin siirtymistä. Kirjeissä on ohjeet passiivirekisterin välttämiseksi.

​Oikeustieteen jatko-opiskelija välttää opinto-oikeutensa merkitsemisen passiiviseksi, jos hän palauttaa tiedekuntaan määräaikaan mennessä seuraavat asiakirjat:

  • lomake lisäajan hakemiseksi (löytyy kirjeestä tai yliopiston www-sivuilta)
  • päivitetty tutkimussuunnitelma (sis. aikataulu- ja rahoitussuunnitelman)
  • ohjaussuunnitelma (tehdään yhdessä työnohjaajan kanssa)

Kyseiset asiakirjat tulee palauttaa tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle.

Passiivirekisterissä olevan opinto-oikeuden aktivointi

Jos opiskeluoikeus on siirretty passiivirekisteriin, voidaan se aktivoida opiskelijalle parempana ajankohtana. Tiedekunta tekee päätöksen opinto-oikeuden aktivoinnista.

Kun opiskelija haluaa myöhemmin aktivoida opinto-oikeutensa, tulee hänen palauttaa tiedekuntaan seuraavat asiakirjat:

Kyseiset asiakirjat tulee palauttaa tiedekunnan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle.

Lukuvuosi-ilmoittautumisen ohjeet lähetetään opiskelija- ja hakijapalveluistasen jälkeen, kun tiedekunta on on ensin tehnyt päätöksen aktivoinnista. Passiivirekisteriin siirretyn opinto-oikeuden uudelleen aktivoinnin yhteydessä opiskelijan on maksettava uudelleenkirjoittautumismaksu.

 

Asiasana:
Tagit: