in English
 
 
Tohtorikoulutus

Tutkintoasetuksen (1039/2013) 21 § mukaan jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen suorittanut on:

1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen;

2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäisesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin;

4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen;

5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kielitaidon ja muut valmiudet toimia työelämässä laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.

Jatkotutkinnon suorittaminen tarjoaa lisäpätevyyden useihin erilaisiin oikeudellisiin asiantuntijatehtäviin. Näitä ovat perinteisten akateemisten opetus- ja tutkimustehtävien lisäksi muun muassa kansalliset ja kansainväliset lainvalmistelutehtävät, tuomarin- ja syyttäjänvirat sekä asiantuntijatehtävät julkishallinnossa ja elinkeinoelämän ja asianajolaitoksen palveluksessa.

Asiasana:
Tagit:

hae-tohtoriohjelmaan.png