in English
 
 
Eurooppaoikeus
Eurooppaoikeuden oppiaineessa opetetaan ja tutkitaan yhtäältä Euroopan unionin oikeutta ja toistaalta Euroopan neuvoston ihmisoikeusjärjestelmää, jonka peruspilarit ovat Euroopan ihmisoikeussopimus ja Euroopan sosiaalinen peruskirja.
 
Opetuksen ydinalueita ovat EU-oikeusjärjestyksen rakenne, lähteet ja lähteiden ominaispiirteet sekä lisäksi periaatteet, jotka määrittävät EU-oikeuden suhdetta jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin ja kansainväliseen oikeuteen. Samoin opetuksen painopistealueita ovat EU:n toimielin- ja päätöksentekojärjestelmä, eurooppalaiset oikeusturvamekanismit sekä perus- ja ihmisoikeuskysymykset Euroopan integraatiossa. Lisäksi opetuksessa tarjotaan yleiskuva sisämarkkina- ja kilpailuoikeuden perusteista.
 
Eurooppaoikeuden tutkimus on monipuolista ja sitä tutkivat useat tiedekunnan tutkijat. Sen painopisteinä ovat muun muassa eurooppaoikeuden yleiset opit, sisämarkkinaoikeus ja kilpailuoikeus, EU:n ulkosuhdeoikeus, eurooppalainen immateriaali- ja informaatio-oikeus sekä eurooppalainen konstitutionalismi.
 
Asiasana:
Tagit: