in English
 
 
Finanssioikeus
Vero-oikeus kuuluu finanssioikeuteen, jonka toinen osa-alue on finanssihallinto-oikeus. Vero-oikeus koostuu normeista, jotka koskevat tulojen hankkimista julkisyhteisölle.
 
Vero-oikeutta on mahdollista systematisoida useilla tavoilla, jotka eivät välttämättä sulje toisiaan pois. Tavanomaista on jakaa vero-oikeus verolajikohtaisesti tuloverotukseen (muun muassa elinkeinoverotus), arvonlisäverotukseen, perintö- ja lahjaverotukseen jne.
 
Vaikka vero-oikeus luetaankin julkisoikeuteen kuuluvaksi, verotuksessa on merkitystä myös muiden oikeudenalojen normeilla. Esimerkiksi voidaan mainita perintöverotus, jolla on läheinen kytkentä perintöoikeuteen. Vastaavasti yritysverotuksen puolella eri yhteisömuodoilla (mm. osakeyhtiöt, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt) ja kirjanpito-oikeudellisilla normistolla on suuri merkitys. Valtiosääntöoikeuden kannalta keskeinen säännös on perustuslain 81 §, jonka mukaan verosta on säädettävä lailla. Myös eurooppavero-oikeudellisella lainsäädännöllä ja EU-tuomioistuimen ratkaisuilla on yhä kasvavaa merkitystä.
 
Turun yliopistossa vero-oikeuden tutkimus ja opetus on keskittynyt yritysverotukseen ja sijoitustoiminnan verotukseen liittyviin kysymyksiin. Sijoitustoiminnan verotukseen liittyy läheisesti myös perintö- ja lahjaverotus.
 
Finanssioikeuden oppiaine on vastaa pääosin täydennyskoulutuksena tarjottavaa Taloushallinnon verotutkinnon opetustarjonnasta.
 
Asiasana:
Tagit: