in English
 
 
Kansainvälinen oikeus
Kansainvälinen oikeus on laaja oikeudenala, johon voidaan lukea kuuluviksi mm. kansainväliset ihmisoikeudet, merioikeus, kansainvälinen ympäristöoikeus, kansainvälisiä järjestöjä koskeva oikeus, valtioiden ulkosuhteita esim. diplomatiaa koskeva oikeus, humanitaarinen oikeus sekä kansainvälisen kaupan normisto ja kansainvälinen rikosoikeus. Kansainvälinen oikeus katsotaan perinteisesti julkisoikeuden osa-alueeksi, koska se on säädellyt erityisesti valtioiden toimintaa. Julkis- ja yksityisoikeuden raja-aitojen hämärtyminen näkyy kuitenkin nykyisessä kansainvälisen oikeuden oppiaineessa. Mm. ihmisoikeuksien, humanitaarisen oikeuden ja kansainvälisen kaupan normistossa yksityiset toimijat ja yksilöt ovat oikeuksien haltijoita.
 
Kansainvälisen oikeuden perinteisen tutkimuksen ohella oppiaineeseen ovat viime vuosikymmeninä vaikuttaneet oleellisesti monitieteelliset lähestymistavat; valtio-opin, politiikan, kansainvälisten suhteiden, talous- ynnä muiden tieteiden tulokset ja menetelmät ovat rikastuttaneet nk. New Approaches to International Law -nimikkeen alla oppiainetta. Samaan aikaan oppiaine on pyrkinyt yhä selkeämmin eroon yksinomaan länsimaisesta ja eurosentrisestä leimasta. Erityisesti myös naistutkimus menetelmineen on rikastuttanut kansainvälisen oikeuden tutkimusta.
 
Kansainvälisen oikeuden opetuksessa keskitytään perustasolla yleisiin oppeihin (käsitteisiin, doktriineihin ja oikeuslähteisiin), joiden merkitystä syvennetään erikoistumisjaksolla ja syventävissä opinnoissa. Jälkimmäisissä on mahdollisuus keskittyä joihinkin esim. edellä mainituista kansainvälisen oikeuden osa-alueista tai esimerkiksi yleisen kansainvälisen oikeuden teorian tai tiettyjen doktriinien lähempään tarkasteluun. Tutkimuksen painopisteenä ovat yleinen kansainvälinen oikeus, kansainvälisen oikeuden lähestymistavat, kriittinen teoria, kansainvälisen oikeuden tutkimusmenetelmät, valtion ja demokratian rakentaminen sekä kansainvälisten konfliktien ja konfliktikierteiden sääntely. Oppiaineen luonteen vuoksi suuri osa kirjallisuudesta ja tutkimuksesta on vieraskielistä ja kansainvälinen yhteistyö niin pohjoismaisten, eurooppalaisten, amerikkalaisten, australialaisten, Lähi-idän kuin afrikkalaistenkin verkostojen kanssa on erittäin merkittävässä asemassa kotimaisten yhteistyökumppanien rinnalla.
Asiasana:
Tagit: