in English
 
 
Kauppaoikeus
Kauppaoikeus on historiallisen kehityksen myötä syntynyt oikeudenala, jonka piirissä tutkitaan erilaisia markkinoihin liittyviä kysymyksiä. Sääntelyn luokittelu yksityis- tai julkisoikeuteen on usein vaikeaa ja osin keinotekoistakin: esimerkiksi markkinoiden toimintaa koskevassa sääntelyssä on kyse paitsi yksityisoikeudesta myös julkisoikeudesta. Kotimainenkin sääntely perustuu leimallisesti kansalliseen, alueelliseen (EU) ja kansainväliseen (esim. WTO) sääntelytasoon. Kauppaoikeuden eri osa-alueet ovat varsin yhteismitattomia ja eriytyneitä. Useimmista muista oppiaineista poiketen yleisiä oppeja on useita.
 
Keskeisiä osia kauppaoikeudessa ovat yhteisöoikeus, markkinaoikeus ja immateriaalioikeudet. Yhteisöoikeuden keskeisiä kysymyksiä ovat oikeus harjoittaa elinkeinotoimintaa ja yritystoiminnan harjoittamisen eri muodot, esimerkiksi osakeyhtiö, osuuskunta ja henkilöyhtiöt.
 
Markkinaoikeuteen sisältyy osakkeiden ja muiden arvopapereiden vaihdantaa koskeva arvopaperimarkkinaoikeus sekä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä oikeussuhteita tarkasteleva kuluttajansuojaoikeus. Kilpailuoikeus on muodostunut viime aikoina merkittäväksi osaksi markkinaoikeutta. Suuri käytännön merkitys on myös julkisia hankintoja koskevalla sääntelyllä. Markkinaoikeuden piiriin voidaan lukea myös kansainvälinen kauppaoikeus, jonka piirissä käsitellään esimerkiksi rajat ylittävää irtaimen kauppaa koskevia kysymyksiä. Kansainvälisessä kauppaoikeudessa olennainen kysymys on lainvalinta, joka voidaan lukea myös erillisen oppiaineen, kansainvälisen yksityisoikeuden, piiriin.
 
Immateriaalioikeus on niin ikään muodostunut yhteiskunnallisesti keskeiseksi sääntelyn alueeksi. Immateriaalioikeuksia ovat muun muassa tekijänoikeus, tavaramerkkioikeus ja patenttioikeus.
Asiasana:
Tagit: