in English
 
 
Perhe- ja jäämistöoikeus
Perheoikeus on niiden säännösten kokonaisuus, jotka koskevat henkilöoikeuksia ja yksilön oikeusasemaa perheessään. Perheoikeus luetaan yksityisoikeuteen. Sääntelyn pääperiaatteet poikkeavat kuitenkin huomattavasti niistä, joille varallisuusoikeus rakentuu. Jäämistöoikeus koskee omaisuuden siirtymistä vainajalta jälkeeneläville, tavallisesti seuraavalle sukupolvelle.
 
Perhe- ja jäämistöoikeus jakautuu moniin osa-alueisiin. Parisuhteen osapuolten asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvät kysymykset muodostavat parisuhdeoikeuden. Erityisesti säänneltyjä parisuhteiden muotoja ovat avioliitot, rekisteröidyt parisuhteet ja osittain avoliitot.
 
Alaikäisten ja toimintakyvyltään heikentyneiden aikuisten asioiden hoitamista koskee edunvalvontaoikeus. Viime vuosikymmeninä omaksi laajaksi osa-alueekseen kehittynyt lapsioikeus käsittää mm. vanhemmuutta, lapsen huoltoa ja elatusta koskevat säännöstöt. Jäämistöoikeutta koskeva sääntely on koottu perintökaareen ja sisältää lakimääräiseen perimykseen, testamenttiin, kuolinpesän selvitykseen ja perinnönjakoon liittyvät oikeusohjeet.
 
Kansainvälinen perheoikeus on kansainvälisen yksityisoikeuden osa, jota opetetaan perhe- ja jäämistöoikeuden yhteydessä. Siinä selvitetään kansainvälisiin perhesuhteisiin liittyviä erityisiä oikeuskysymyksiä.
 
Opetusta annetaan vuorottelevasti kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla, mutta lievä painopiste on parisuhde- ja jäämistöoikeudessa. Tutkimus oppiaineessa painottuu tällä hetkellä kansainvälisen perheoikeuden kysymyksiin.
 
Asiasana:
Tagit: