in English
 
 
Prosessioikeus
Prosessioikeus kattaa tuomioistuinmenettelyn, rikosten tutkinnan ja siinä käytetyt pakkokeinot, riita-asioiden tuomioiden täytäntöönpanon ja insolvenssimenettelyt sekä välimiesmenettelyn, sovittelun ja muun vaihtoehtoisen riidanratkaisun. Prosessioikeudessa keskeistä ovat oikeusturva ja ihmisoikeudet ja perustuslaissa jokaiselle taattu oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.
 
Prosessioikeus kuuluu pääosin julkisoikeuteen, sillä kysymys on tuomiovallan käyttämisestä. Rikosprosessissa keskeistä on yksilön oikeusturva rikosta tutkittaessa ja valtion rangaistusvaatimusta käsiteltäessä. Prosessioikeudella on yhtymäkohtia myös yksityisoikeuteen, sillä siviiliprosessissa ja välimiesmenettelyssä käsitellään yksityisoikeudellisia riitoja.
 
Prosessioikeuden opetuksessa keskeisten periaatteiden ja käsitteiden ymmärtäminen on tärkeää. Keskeiset toimijat, tuomioistuimet, syyttäjälaitos, asianajajat sekä poliisi tulevat tutuiksi. Opetusta elävöitetään oikeustapauksilla. Erikoistumisjaksoilla käytetään oikeudenkäyntipelejä. 
 
Prosessioikeuden tutkimus on laaja-alaista. Tiedekunnassa rikosprosessioikeuden tutkimuksella on ollut vakiintunut asema. Viime aikoina myös siviiliprosessin ja insolvenssioikeuden tutkimus on vahvistunut.
Asiasana:
Tagit: