in English
 
 
Työoikeus

Työoikeuden oikeudenalaan luetaan kuuluvaksi ne oikeusjärjestyksen oikeusnormit, jotka koskevat työsuhteessa tehtyä työtä tai jotka asiallisesti liittyvät siihen. Työsuhde on yleensä työsopimukseen perustuva työnantajan ja työntekijän välinen yksityisoikeudellinen oikeussuhde, jossa työntekijä tekee palkkaetuja saadakseen työtä työnantajalle tämän johdon ja valvonnan alaisena. Keskeisimpiä työoikeuden pääalueita ovat yksilöllinen ja kollektiivinen työoikeus sekä työntekijöiden osallistumisjärjestelmät. Työoikeuteen luettavien oikeusnormien määrä, monimuotoisuus, merkitys ja sääntelyalue ovat kasvaneet ajan ja EU:n sääntelytoiminnan kasvun myötä.

Työoikeuden oppiaine tuottaa oikeustieteen maisterin ja oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvia opintojaksoja sekä muutakin opetusta. Opettajat ohjaavat vuosittain monia ON-opinnäytteitä sekä maisteritutkinnon pro-gradu töitä.  Myös jatkokoulutus ja jatko-opiskelijoiden ohjaus kuuluu tehtäväkenttään.  Oppiaine on aktiivisesti mukana monitieteisen Turun työtieteiden keskuksen (TCLS) toiminnoissa ja tuottaa opintojaksoja Työelämän ja henkilöstöasioiden perusopintokokonaisuuteen (Tyhe).

Keskeisimpiä tutkimus- ja asiantuntemusaloja oppiaineessa ovat työoikeuden yleiset opit, työsuhteen ehtojen määräytymisjärjestelmä sekä paikallinen sopiminen, työehtosopimukset ja työrauha, epätyypilliset ja uudentyyppiset työvoiman käyttötavat sekä laajasti työsuhteen päättämisen liittyvät tulkintakysymykset. Palkan määräytymiseen liittyvä problematiikka on oppiaineen uusi tutkimusavaus.

Asiasana:
Tagit: