in English
 
 
Valtiosääntöoikeus
Valtiosääntöoikeus on oikeudenala, jossa tarkastellaan valtio- ja oikeusjärjestyksen valtiosääntöisiä perusteita. Keskeisimmät kansalliset valtiosääntöoikeudelliset säännökset on koottu vuonna 2000 voimaantulleeseen Suomen perustuslakiin. Valtiosääntöoikeuden tasolla määritellään keskeiset oikeusjärjestyksen luonnetta määrittävät valtiosääntöperiaatteet, kuten ihmisarvon kunnioittaminen, demokratiaperiaate, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate. Myös oikeusjärjestyksen sisäinen hierarkia määräytyy valtiosäännön tasolla.
 
Valtiosääntöoikeuden keskeisenä osa-alueena ovat perusoikeudet, jotka määrittävät yksilön oikeusaseman perusteita suhteessa julkisen vallan käyttöön. Tähän liittyen valtiosääntöoikeudessa tarkastellaan myös kansainvälisten ihmisoikeussopimusten merkitystä Suomen oikeusjärjestyksessä. Valtiosääntöoikeuden tasolla määräytyvät lisäksi ylimpien valtioelinten (eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, ylimmät tuomioistuimet) asema ja keskinäiset suhteet sekä lainsäädäntö-, hallitus- ja tuomiovallan käytön perusteet. Valtiosääntöoikeuden alaan kuuluvat niin ikään valtionsisäisen oikeuden ja kansainvälisen oikeuden välisten suhteiden perusteet sekä Euroopan unionin oikeuden ja Suomen kansallisen oikeusjärjestyksen yhteensovittamista koskevat ja Euroopan unionin asioiden kansallista valmistelua koskevat kysymykset.
 
Turun yliopiston valtiosääntöoikeuden oppiaineen opetuksessa ja tutkimuksessa painottuvat vahvasti valtiosääntöoikeuden yleisiä oppeja sekä perus- ja ihmisoikeuksia koskevat kysymykset. Taustalla on oikeusjärjestyksen valtiosääntöistymiskehitys, joka on voimakkaasti korostanut perusoikeuksien merkitystä niin eri oikeudenaloilla kuin myös lainsäädäntötoiminnassa ja käytännön oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa. Valtiosääntöoikeuden tutkimuskenttään kuuluu nykyisin myös Euroopan unionin konstitutionaalisia perusteita tutkiva kehittymässä oleva eurooppalainen valtiosääntöoikeus. Valtiosääntöoikeudella on läheisiä kytkentöjä kaikille muille oikeudenaloille.
 
 
Asiasana:
Tagit: