in English
 
 
Yleinen oikeustiede
Yleinen oikeustiede eli yleinen oikeusteoria eli oikeusfilosofia tarkastelee oikeutta filosofian analyysimenetelmien avulla. Sen tutkimuskohteena on esimerkiksi se, mitä oikeus on: onko se lainsäätäjän määrämuodossa ilmaisemaa tahtoa (= oikeuspositivismi), tuomioistuinten ja muiden viranomaisten tehokkaalla tavalla vahvistamia oikeuksia ja velvollisuuksia (= oikeusrealismi), kansalaisten omaehtoisesti kehittyneitä yhteisöllisiä oikeustapoja (= historiallinen koulu) vaiko yhteisöllistä oikeudenmukaisuutta (= luonnonoikeusfilosofia). Lisäksi yleinen oikeustiede tarkastelee esimerkiksi tuomarin ja tutkijan oikeuslähdeoppia, oikeudellista tulkintaa, oikeudellisen ratkaisun perustelemista eli oikeudellista argumentaatioteoriaa ja oikeustieteen teoriaa.
 
Osana oikeustieteellistä perustutkintoa yleisellä oikeustieteellä on kaksi tehtävää: se jäsentää juristien ammatillista itseymmärrystä (= yleistiedollinen tehtävä), ja se toimii oikeudellisen ratkaisuharkinnan ja oikeudellisen päätöksenteon menetelmällisenä työkalupakkina (= metodiopillinen tehtävä).
Asiasana:
Tagit: