in English
 
 
Humans of UniTurku: Professori Olli Pentikäinen metsästää lääkeainekandidaatteja

​Professori Olli Pentikäinen väitteli 2000-luvun alkupuolella Åbo Akademin biokemialta ja toimi tällöin tiiviissä yhteistyössä muun muassa professori Jyrki Heinon kanssa BioCityssä. Viime vuodet Pentikäinen on työskennellyt solu- ja molekyylibiologian yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa.

Nyt Pentikäisen polku on kahdentoista vuoden jälkeen johtanut takaisin Turkuun. Biolääketieteen laitoksella lääkäainekemian professuurissa 1.8.2017 aloittanut Pentikäinen on erikoistunut tietokoneperusteiseen lääkeainesuunnitteluun.

MediCityyn valmistuukin syksyn aikana Pentikäisen Medhem.fi -laboratorio, jossa tietokoneperusteisin menetelmin etsitään potentiaalisia lääkeainekandidaatteja ja kehitetään yhä tehokkaampia lääkemolekyylien etsintäkeinoja.

Tavoitteena proteiini–proteiini-vuorovaikutukseen puuttuminen

Pentikäinen metsästää erityisesti uusia syöpälääkekandidaatteja, mutta tietokoneperusteisen biolääketieteen avulla etsitään lääkeaineita myös esimerkiksi tulehdusten selättämiseen.
 
Monet sairaudet, kuten erilaiset syövät, joihin ei ole olemassa lääkehoitoa, liittyvät proteiinien välisten vuorovaikutusten ohjaamiin prosesseihin.
 
– Yritämme kehittää lääkeainemolekyylejä kohteisiin, joita on aiemmin pidetty erittäin haastavina tai mahdottomia. Nämä kohteet liittyvät solujen signalointijärjestelmissä esiintyviin proteiini–proteiini-vuorovaikutuksiin. Koska proteiinien väliset kontaktipinnat ovat hyvin tasaisia, niiden väliin on ollut vaikea kehittää vaikuttavaa lääkeainemolekyyliä, Pentikäinen kertoo.
 
Pentikäisen 10 hengen tutkimusryhmä jatkaa toistaiseksi Jyväskylässä, mutta tutkijoiden houkuttelu Turkuun käy kiivaana.
 
Jyväskylässä käynnissä on vielä Pentikäisen johtama Tekesin Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa -projekti, jossa pyritään kehittämään uutta menetelmää proteiinien välisten vuorovaikutusten estämiseksi pienmolekyylien avulla.
 
Tekesin tukemissa TUTLI-projekteissa projektiryhmä valmistelee tutkimusidean kaupallistamista. Uusien lääkkeiden kehityskustannukset ovatkin usein suuret, joten Pentikäisen johtaman tutkimuksen potentiaali on merkittävä.
 
– Projektissa kehitettävällä menetelmällä voidaan etsiä sopivia, kaupallisesti saatavilla olevia tai helposti syntetisoitavia lääkeainekandidaatteja äärimmäisen nopeasti, luotettavasti ja ennen kaikkea kustannustehokkaasti, Pentikäinen kertoo.

Kupittaan alueen kehitys tekee vaikutuksen

Olli Pentikäisen Jyväskylässä viettämien vuosien aikana Turussa ja erityisesti Kupittaan alueella on tapahtunut paljon. Pentikäinen onkin mielissään näkemästään kehityksestä:
 
– Turussa on ollut hieno huomata Kupittaan alueen hyvä kehitys ja yhteistyö etenkin lääke- ja biotieteiden sekä alueen yritystoiminnan välillä. On hyvin tervetullutta, että alueella on alettu rakentaa entistä tiiviimpää yritysyhteistyötä.
 
Myös Pentikäisellä on historiaa yritysyhteistyöstä muun muassa Biotien ja Forendo Pharman kanssa.
 
Osana professuuriaan Pentikäinen opettaa maisteriopiskelijoita Drug Discovery and Development -maisteriohjelmassa. Pentikäinen näkeekin erinomaisena Turun monet mahdollisuudet opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittymiselle. Myös työllistymismahdollisuudet Turussa ovat aivan toista luokkaa kuin Jyväskylässä, jossa lääkealan toiminta on vähäistä. Tämä on ehdoton valtti turkulaisopiskelijoille.
 
Olli Pentikäinen pitää professoriluentonsa otsikolla ”Proteiineja ja lääkeaineita” keskiviikkona 22.11.2017 klo 18 alkaen Turun yliopiston luentosalissa X (Natura, 2. krs). Samassa tilaisuudessa professoriluentonsa pitävät myös tietotekniikan professori Pasi Liljeberg sekä yleisen historian professori Kirsi Salonen.
 
 
Tilda Junko
 
 
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 22.11.2017 9:55 ,  Päivitetty 22.11.2017 10:31