in English
 
 
Professori Stina Syrjänen poikien HPV-rokotusten asiantuntijatyöryhmään

​Asiantuntijatyöryhmän tulee antaa perustellut vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Onko laajamittaisella rokottamisella odotettavissa kansanterveydellisesti merkittävää taudin vähenemistä ottaen huomioon taudin epidemiologia ja vakavuus sekä rokotteen teho? Onko rokotteesta saatavan hyödyn ja tarvittavan taloudellisen panostuksen suhde kohtuullinen?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettama Papilloomavirustautien torjuntatyöryhmä suositteli raportissaan 30.4.2011 tyttöjen HPV-rokotusten aloittamista. Sen sijaan poikien HPV-rokotuksiin työryhmä suhtautui varauksellisesti ja suositteli näiden harkitsemista uudelleen jonkin ajan kuluttua. Poikien rokotusten arvioimista haittasi tuolloin puutteellinen tieto eri syöpien HPV-syyosuuksista ja HPV-rokotteen tehosta näiden syöpien estossa.

Poikien rokotusohjelmalla on mahdollista estää tautitaakkaa miehissä, mutta vaikuttaa myös välillisesti mm. kohdunkaulansyövän ilmaantuvuuteen. Kotimaisen mallinnuksen perusteella on arvioitu, että poikien 40% rokotuskattavuus vaikuttaa kohdunkaulan tautitaakkaan yhtä paljon kuin tyttöjen rokotuskattavuuden nosto 80%:sta 90%:iin.

 


Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 24.10.2017 10:30 ,  Päivitetty 24.10.2017 10:52