in English
 
 
Ammatillinen jatkokoulutus

​Tiedekunnan ammatillinen jatkokoulutus on kaikilla erikoisaloilla tutkimukseen perustuvaa, korkeatasoisen laadun kriteerit täyttävää ja valtakunnallisesti kilpailtua. Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (AJT) on luonut oman strategiansa  ja sen toteutumista seurataan vuosittain sekä toimintasuunnitelman

 

AJANKOHTAISTA

 

 •  Keskustelu- ja informaatiotilaisuus vastuukouluttajille 3.4.2017 klo 15-17, Risto Lahesmaa -sali, tilaisuuden ohjelma
  Seminaarin esitykset on linkitetty ohjelmaan.

 • Ammatillisen jatkokoulutuksen toteuttaminen VSSHP:n erva-alueella 
  4.4.2016

 • Jatkokoulutuksen toteuttaminen VSSHP:n erva-alueella 13.4.2015

 • Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ohjaus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriön hallintovastuulle 1.2.2015, jonka myötä astui voimaan uusi asetus (56/2015) erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta.
  Yliopistoissa kirjoitetaan tutkintotodistusten sijaan todistus koulutusohjelman suorittamisesta.

  Valvira laillistaa kuten ennenkin valmistuneet erikoislääkärit ja erikoishammaslääkärit. Koulutuksen sisältö pysyy ennallaan.

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014)

Myös opinto-oikeuden haku pysyy toistaiseksi ennallaan.
Mahdollista valintaperusteisuutta ja sen toteuttamista työstetään valtakunnallisella tasolla.

Documents
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Koulutuspäällikkö Soile Salonen (60 %)
soile.salonen(at)utu.fi,
puh. 050 313 6083
Erikoislääkärikoulutuksen todistukset

Vastaanottoaika klo 12.00-15.00

 

Koulutussuunnittelija Kirsi Puomila (40 %)
kirsi.puomila(at)utu.fi
puh. 029 450 2081
Erikoishammaslääkärikoulutuksen todistukset
 
Opintosihteeri Riitta Paju
riitta.paju(at)utu.fi,
puh. 050 313 5216
YEK-todistukset
Vastaanottoaika  klo 12.00-15.00
Käyntiosoite:
Kiinamyllynkatu 10 C
Medisiina 7. kerros

Postiosoite:
Lääketieteellinen tiedekunta
Kiinamyllynkatu 10
20520 Turku