in English
 
 
Erikoislääkärikoulutukseen suunnattavat kehitystoimenpiteet vuonna 2015
Anestesiologia ja tehohoito
 • lokirjan käytön lisääminen
 • selvitetään lokikijan siirtämistä verkkoon
 • opintojaksojen palautetoiminnan kehittäminen

Lastentaudit

 • evaluaatiokyselyn saavuttavuuden varmistaminen
 • tutor -koulutuksen ja opastuksen kehittäminen
 • uudistettu Moodle-pohjainen lokikirja. Pyritään seuraamaan tarkemmin lokikirjan täyttöä ja suunnitellun koulutuksen toteuttamista.
 • selvitetään mahdollisuuksia vaikuttaa paremmin kouluttajien ja koulutuspaikkojen arvioimiseen ja mahdollisiin parannusehdotuksiin
 • selvitetään mahdollisuuksia määrärahojen nostoon tai uudelleenjärjestelyyn siten, että koulutukseen osallistumismahdollisuudet paranisivat

Psykiatria

 • lokirjan päivitys
 • systemaatinen psykiatrian seminaarien kehittäminen (Tyks Moodlen käyttö)
 • ydinainesanalyysin aloittaminen

Radiologia

 • lokikirjan käyttöön otto
 • evaluaatiokeskustelu kerran vuodessa
 • sektorivastaavat käyvät läpi ko. sektorin tavoitteet erikoistuvan tullessa uudelle sektorille sekä antavat palautetta tavotteiden toteutumisesta toiminnan jälkeen

Silmataudit

 • erikoistumiskierron joka jaksolle tutor
 • jaksojen evaluaatio tutorin kassa 3 kertaa vuodessa
 • uuden lokikirjan suunnittelu
 • perehdytyskansion ylläpito (tarkastus) vuosittain

Sisätaudit

 • tutor/palaute: Professorit kiertävät joka viikko yhdellä osastolla erikoistuvan kanssa (paperikierto, potilaskierto, palaute sekä tilannekatsaus erikoistumisesta)
 • oppimistestit: 3 kertaa vuodessa, vaihtuvat erikoisalat, vuoden paras palkitaan
 • EA-perehdytys:  tutustumiskäynnillä käydään läpi perusasiat. Professori pitää Uuden erikoistuvan tullessa EA-potilastentin
 • pyritään siihen, että kaikilla osastoilla on ohjeistus yleisimmistä potilasryhmistä

Synnytys- ja naistentautioppi

 • päivitetään perehdytyskansio
 • päivitetään työpisteiden viikko-ohjelma
 • varahenkilön varaussäännöt
Asiasana:
Tagit: