in English
 
 
Erikoislääkärikoulutukseen suunnattavat kehitystoimenpiteet vuonna 2016

Geriatria

 • keskiviikkoluennot, evalien ehdottamien aiheiden pohjalta
 • säännölliset tapaamiset, tutoroinnin tehostaminen

Lastentaudit

 • päivitetään uusi versio lokikirjasta ja selvitetään sähköisen lokikirjan mahdollisuutta
 • tutor -keskustelussa pitäisi käydä läpi myös kouluttajan onnistumista
 • kehitetään  itseopiskeluun Moodleen potilastapauksia benignin hematologian osalta
 • kannustetaan käyttämään myös omaa rahaa koulutuksiin ja kongresseihin ja muistutetaan myös apurahojen ja maksuttomien koulutusten (sekä sisäisten että ulkoisten) mahdollisuuksista
 • mahdollisesti avopediatria muodostetaan muiden osa-alueiden kanssa vastaavaksi koulutusrotaation osioksi. Syksystä lähtien mahdollisuus päästä myös rotaatioon/tekemään reunoja oikeuslääketieteen psykiatrian puolella

Naistentaudit ja synnytykset

 • palautteen tehostaminen: 1. Rotaatiojaksojen päätteeksi kirjallinen arvio seniorilta 2. Operatiivin jaksolla käyttöön kirjallinen leikkaustoimintojen arviolomake
 • sijoituspisteiden viikko-ohjelman päivitys: Kukin eval hoitaa yhden rotaatiopisteen viikko-ohjelman ajan tasalle
 • perehdytysohjeet: Kukin eval tekee yhden rotaatiopisteen perehdytysoppaan ajan tasalle
 • tutoroinnin tehostaminen/aikatauluttaminen: Varataan syksyn meeting-listaan 1-2 tutorointiaikaa (ma klo 8-9)

Psykiatria

 • lähiohjauksen kehittäminen
 • lokikirjauudistus
 • evalien arviointisysteemin kehittäminen

Radiologia

 •  jokaiselle evalille nimetään oma EL -tutor, joka säännöllisesti tapaa evalin ja käy läpi mitä eval on päässyt tekemään ja millä sektorilla olisi vielä hyvä täydentää palvelua
 • valtakunnallinen lokikirja otetaan systemaattisesti käyttöön
 • klinikan järjestämien koulutusmeetingien lukumäärä nostetaan kahdesta viikkotunnista kolmeen syksystä lähtien
 • kehotetaan evaleita hakeutumaan aktiivisesti johtamiskoulutukseen

Silmätaudit

 • maanantaiaamujen kokouksiin säännöllisesti tapausselostus 1-2/kk
 • erikoistuvakohtaisen tutor -toiminnan kehittäminen
 • koulutuksen yleistilanteen seuranta (johtamiskoulutuksen tilanne, sijoituspaikat yms.) erikoistuvien torstaimeetingiin 1-2/vuosi
 • palautteen saaminen seniorilta - tapojen, käytäntöjen edelleen kehittäminen
 • ulkopuoliseen koulutukseen osallistumisen tasapuolisuuden seuranta puolivuosittain

Sisätaudit

 • poliklinikkatyön opetusta kehitetään ja lisätään
Asiasana:
Tagit: