in English
 
 
Päätetyt kehitystoimenpiteet 2017

Kardiologia

 • Kannustetaan osallistumaan järjestettyihin koulutuksiin myös ulkopuolisiin
 • Kannustetaan antamaan palautetta suoraan kouluttajille tai oman tutorin kautta
 • Pyritään järjestämään erikoistuville "opiskelupositioita" erikoistoimenpiteisiin työmäärien sallimissa puitteissa
 • Kaikkien erikoistuvien on pidettävää lokikirjaa koulutuksen edistymisen arvioimiseksi

Lastentaudit

 • Päivitetään "oppimislista" sekä alku- ja loppukeskustelut
 • Päivitetään ja varmistetaan koulutussuunnitelmien voimassaolo
 • Pyritään parantamaan mahdollisuutta osallistua ulkopuolisiin koulutuksiin sekä rakenteellisesti työjärjestelyin että rahallisesti määrärahojen osalta
 • Jatketaan uudistetulla klinikkakoulutustyylillä, jossa ennakkotehtävät/materiaali
 • Pyritään edelleen työtehtävien uudelleen järjestelyllä vaikuttamaan mahdollisuuksiin suppeiden erikoisalapolien seuraamiseen ja pitämiseen

Naistentaudit ja synnytykset

 • Kiinnitetään moniammatilliseen johtamiskoulutukseen huomiota jo heti opinto-oikeuden saamisen jälkeen
 • Osallistuminen kotimaisiin alan kokouksiin vuosittain yliopistosairaalasta SGY (tai GKS, SPS, UÄS) x1, EGO x1
 • Aluesairaalassa (Salo/Loimaa) ollut eval-virka kantasairaalan käyttöön työajan riittävyyden parantamiseksi
 • Perehdytyskansiot rotaatiota varten
 • Leikkauskoulutuksen arviointilomakkeen käyttöönotto

Neurokirurgia

 • Kaikille erikoistuville oma tutor
 • Lokikirjan läpikäyminen yhdessä kahdesti lukuvuodessa, samalla arviointi muun koulutuksen edistymisestä
 • Ratkaisun hakeminen työajan riittämättömyyteen

Nuorisopsykiatria

 • Enemmän kouluttajia/asiantuntijoita omiin koulutuksiin
 • Myös nuorisopsykiatrian yksikön oman erikoislääkärit voisivat pitää luentoja omasta erityisosaamisestaan
 • Lisää yhteistyötä lastenpsykiatrian kanssa, esim. yhteisseminaarit

Ortopedia ja traumatologia

 • Järjestetään säännölliset tapaamiset x2/vuosi opettajille ja erikoistuville (erikseen)

Radiologia

 • Tutor-järjestelmän kehittäminen
 • Kannustetaan koulutettavia ja sektorivastaavia käymään arviointikeskusteluja säännöllisesti. Kouluttaja käy koulutettavan kanssa keskusteluja vuositasolla
 • Kiinnitetään huomiota moniammatilliseen johtamiskoulutukseen

Sisätaudit

 • Kehitetään poliklinikkatyötä
 • Pyydetään erikoistuvilta tarkempaa tietoa ongelmakohdista perehdytykseen liittyen
 • Pyritään järjestämään osastojaksojen loppuun palautekeskustelu osaston vastuulääkärin kanssa

Syöpätaudit

 • Laaditaan tutorjärjestelmälle lyhyt kirjallinen ohje, jota sekä seniorit että erikoistuvat lääkärit sitoutuvat noudattamaan
 • Päivitetään lokikirja sekä sädehoidon että poliklinikkatyöskentelyn osalta
 • Selvitetään voiko erikoistuvien vanhin osallistua klinikan johtoryhmän työskentelyyn
 • Poliklinikalla käynnissä kokeilu seniorin sovitusta konsultaatioajasta, raportin perusteella päätetään jatkosta
 • Evalien vanhin koordinoi toiveita evalien sijoituspisteistä

 


Asiasana:
Tagit: