in English
 
 
Erikoislääkärikoulutukseen suunnattavat kehitystoimenpiteet vuonna 2014

Anestesiologia ja tehohoito

 • osastokohtaisen palautteen antaminen erikoistuvalle jakson jälkeen
 • pyritään lisäämään "hands-on" opetusta
 • lokikirjan käytön lisääminen

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit

 • palautteen keruu kerran tai kaksi vuodessa, tehdään tätä varten strukturoitu kaavake, jossa kysytään sekä positiivista että kriittistä palautetta ja parannusehdotuksia. Palautteen voi antaa nimettömänä
 • panostetaan perehdytykseen (siirtyminen vuode- ja päiväkirurgiselle osastolle)
 • lokikirja muokataan paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi (esim. perustoimenpiteiden suositeltu N-määrä olisi hyvä todeta)
 • koko eval-koulutukseen yksi tutor, joka koordinoisi operatiivista koulutusta ja helpottaisi jonokoordinaattoreiden työtaakkaa

Lastentaudit

 • valtakunnallinen lokikirja
 • oppimistavoitteiden tarkentaminen uudessa työpisteessä aloittavalle evalille: jokaisen sijoitusjakson aikana kouluttaja pitää alku-, väli- ja loppupalaverin evalin kanssa. Palaverit sisällytetään lokikirjaan
 • erillinen erikoistuvan lääkärin poliklinikka.
 • reflektiivisen työnohjauskoulutuksen järjestäminen tutoreille psykologin toimesta

Naistentaudit ja synnytykset

 • päivitetään "Tervetuloa töihin" -kansiota sekä pyritään pidentämään perehdytysjakson pituutta 2 viikkoon
 • klinikkaan hankittu päivitettyä kirjallisuutta, joka on kaikkien luettavissa, Selvitetään sähköisen lukuoikeuden saamista kaikkien ulottuville

Neurologia

 • tutortoiminta käynnistetty vuonna 2013, päivitetään tutorvastuut
 • hankitaan erikoistumistentin oppikirjat

Psykiatria

 • psykoterapiaopintojen terävöittäminen (ajankäyttö), säännöllinen palautteen kerääminen (ohjelma on uusi ja nyt puolessa välissä)
 • seminaarien jatkosuunnittelu, palautteen systemaattinen järjestäminen
 • kliiniset lähiohjaustavoitteet evaleille

Radiologia

 • päätös miten 36 kk yo-sairaalapalvelukausi kiertoineen sijoittuu ja vastuulääkärien nimeäminen eri opetuspisteisiin
 • etupäivystyksen viikonloppuvuorojen jakaminen 12 h osiin. Avun saanti erikoislääkäreiltä toivomuksena
 • perustetaan koulutuksen seurantaryhmä, johon kuuluvat professorit, VSKK:n johtaja sekä evalien vanhin

Sisätaudit

 • poliklinikkatyön lisäys, lukujärjestykset kaikkiin työpisteisiin
 • ensiapuun senioritukilista
 • kahdenkeskinen keskustelu kaikkien evalien kanssa
 • parannetaan perehdytystä
 • tehty myös oma perusteellinen kysely vuonna 2014

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori