in English
 
 
Todistuksen hakeminen erikoislääkärikoulutuksesta
Hakemus toimitetaan tiedekuntaan siinä vaiheessa kun kaikki palvelut ja suoritukset (teoreettiset kurssit, moniammatillinen johtamiskoulutus sekä  valtakunnallinen kuulustelu) ovat valmiina (Todistuksen hakulomake).
Erikoistuvan tulee noudattaa sen vuoden opinto-oppaan koulutusohjelmavaatimuksia, jolloin opinto-oikeus on myönnetty.  Jokainen erikoistuva laskee itse palveluidensa keston ja mahdolliset keskeytykset todistusta koskevaan hakemukseen. Kaikista esitetyistä suoritteista pitää olla hakemuksen liitteenä asianmukaiset todistukset. Erikoisalan vastuuhenkilö vahvistaa allekirjoituksellaan palvelujen ja muiden suoritteiden sisällöllisen riittävyyden. Todistushakemus toimitetaan tiedekuntaan koulutuspäällikkö Soile Saloselle (soile.salonen@utu.fi) henkilökohtaisesti tai postitse (Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Kiinamyllynkatu 10 C 7, 20520 Turku). 
Erikoistuva voi pyytää kirjallisesti oikaisua koulutusohjelman vastuuhenkilöltä opintosuoritusten hyväksi lukemista koskeviin päätöksiin 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut päätöksen tietoonsa.
 
 
Asiasana:
Tagit: