in English
 
 
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta

Alueelliset neuvottelukunnat toimivat yliopistojen yhteydessä alueellisina yhteistyöeliminä erikoislääkärikoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä (asetus erikoislääkärin tutkinnosta 678/1998).

Lisäksi alueelliset neuvottelukunnat tekevät selvitykset koulutuspaikkojen saatavuudesta sekä antavat lausunnot yliopistolle koskien poikkeuspäätöstä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta (401/2007).

Neuvottelukunnissa ovat edustettuina yliopisto sekä sen vastuualueen yliopistollinen keskussairaala, sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, aluehallintovirasto ja opiskelijat.

Jäsenet 1.4.2018-31.8.2022

 • dekaani Pentti Huovinen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • professori Liisa Lehtonen, ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja
 • dosentti Mika Martikainen, ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • kliininen opettaja Heli Halava, moniammatillisen johtamiskoulutuksen edustaja
 • johtajaylilääkäri Petri Virolainen, VSSHP, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / TYKS:n edustaja
 • tj. Sirpa Rantanen, EPLL, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / TYKS:n edustaja
 • johtava työterveyslääkäri, Sinikka Haakana, Terveystalo, perusterveydenhuollon edustaja
 • professori Timo Närhi, suun terveydenhuollon edustaja
 • lääninlääkäri Katja Paakkola, aluehallintovirasto AVI:n edustaja
 • Elina Ahtela, sisätaudit, erikoistuva lääkäri
 • Olli Turta, lastentaudit, erikoistuva lääkäri
 • ylilääkäri Eija Vaula, Satakunnan keskussairaalan edustaja
 • johtajaylilääkäri Reijo Autio, Vaasan keskussairaalan edustaja
 • professori Sakari Suominen, sote-asiat

Toimikunnan valmistelijana toimii ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö Soile Salonen.

Asiasana:
Tagit: