in English
 
 
Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta

Alueelliset neuvottelukunnat toimivat yliopistojen yhteydessä alueellisina yhteistyöeliminä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä.

Lisäksi alueelliset neuvottelukunnat tekevät selvitykset koulutuspaikkojen saatavuudesta sekä antavat lausunnot yliopistolle koskien poikkeuspäätöstä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta.

Neuvottelukunnissa ovat edustettuina yliopisto sekä sen vastuualueen yliopistollinen keskussairaala, sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, aluehallintovirasto ja opiskelijat.

Jäsenet 1.4.2018-31.8.2022

 • dekaani Pentti Huovinen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • professori Liisa Lehtonen, ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja
 • dosentti Mika Martikainen, ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • kliininen opettaja Heli Halava, moniammatillisen johtamiskoulutuksen edustaja
 • johtajaylilääkäri Petri Virolainen, VSSHP, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / TYKS:n edustaja
 • tj. Sirpa Rantanen, EPLL, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / TYKS:n edustaja
 • johtava työterveyslääkäri, Sinikka Haakana, Terveystalo, perusterveydenhuollon edustaja
 • professori Timo Närhi, suun terveydenhuollon edustaja
 • lääninlääkäri Katja Paakkola, aluehallintovirasto AVI:n edustaja
 • Elina Ahtela, sisätaudit, erikoistuva lääkäri
 • Olli Turta, lastentaudit, erikoistuva lääkäri
 • ylilääkäri Eija Vaula, Satakunnan keskussairaalan edustaja
 • johtajaylilääkäri Reijo Autio, Vaasan keskussairaalan edustaja
 • professori Sakari Suominen, sote-asiat

Toimikunnan valmistelijana toimii ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö Soile Salonen.

Asiasana:
Tagit: