in English
 
 
Erikoislääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta

Alueelliset neuvottelukunnat toimivat yliopistojen yhteydessä alueellisina yhteistyöeliminä erikoislääkärikoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä (asetus erikoislääkärin tutkinnosta 678/1998).

Lisäksi alueelliset neuvottelukunnat tekevät selvitykset koulutuspaikkojen saatavuudesta sekä antavat lausunnot yliopistolle koskien poikkeuspäätöstä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta (401/2007).

Neuvottelukunnissa ovat edustettuina yliopisto sekä sen vastuualueen yliopistollinen keskussairaala, sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, aluehallintovirasto ja opiskelijat.

Jäsenet 1.4.2014 - 31.8.2018

dekaani Pentti Huovinen, TY
johtava työterveyslääkäri Sinikka Haakana, Terveystalo
erikoislääkäri Heli Halava, TY
ylilääkäri Saku Mäkelä, Salon aluesairaala
professori Juha Mäkinen, TY
lääninlääkäri Katja Paakkola, AVI
erikoistuva lääkäri, N.N.
toimitusjohtaja Sirpa Rantanen, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, VSSHP
johtajaylilääkäri Petri Virolainen, VSSHP
kliininen opettaja Sakari Suominen, TY
dosentti Tero Soukka, TY
koulutussuunnittelija Kirsi Puomila, TY
opintosihteeri Riitta Paju, TY
koulutuspäällikkö Soile Salonen, siht., TY

Pori

ylilääkäri Ermo Haavisto
professori Antti Kaipia
professori Hannu Järveläinen

Vaasa

johtava ylilääkäri Auvo Rauhala
professori Antti Jekunen
dosentti Risto Tertti
koulutussuunnittelija Katri Pöntinen
suunnittelupäällikkö Pia Wik

 

Asiasana:
Tagit: