in English
 
 
Erikoislääkärikoulutus
Erikoislääkärin koulutusohjelmaa suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on Suomessa saanut oikeuden tai luvan harjoittaa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (A 56/2015). Nämä oikeudet ja luvat myöntää Sosiaali-ja terveysalan lupa-ja valvontavirastolta (Valvira) lain  terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1355/2014) nojalla.

Opinto-oikeutta ei voida myöntää rajoitetun luvan perusteella, eli jos laillistus on määräaikainen ja/tai johonkin tiettyyn sairaalaan/terveyskeskukseen sidottu.

Koulutuksen tavoitteet

Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan sekä antaa hänelle valmiudet alansa erikoislääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoislääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Koulutuksen tulee antaa erikoislääkärille valmiudet hallita vaativia diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla.
 

Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että lääkäri perehtyy terveydenhuollon suunnitteluun, hallintoon ja johtamiseen osallistumalla moniammatilliseen johtamiskoulutukseen.

Erikoislääkärikoulutuksen voi aloittaa heti lääketieteen lisensiaatin tutkinnon ja laillistamisen jälkeen.
 

Erikoisalakohtaiset poikkeusluvat yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta (50/50 -sääntö)

  • AKUUTTILÄÄKETIEDE (Tyks), myönnetty kolmen vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 31.5.14 mennessä (Johtokunta 26.11.14)
  • AKUUTTILÄÄKETIEDE  (Tyks), myönnetty kolmen vuoden ajaksi 27.11.2017 alkaen koskien myös niitä erikoistujia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 1.6.-26.11.2017 välisenä aikana (Johtokunta 8.11.2017)
  • AKUUTTILÄÄKETIEDE (Satakunnan shp:n sairaalat), myönnetty kolmen vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 31.8.14 mennessä (Johtokunta 26.11.14) 

  • FYSIATRIA, myönnetty yhden  vuoden ajaksi  koskien niitä erikoistuvia, jotka ovat kirjautuneet erikoisalalle 14.5.14 mennessä (Johtokunta 26.11.14)

 

  •  FYSIATRIA, myönnetty taannehtivasti alkaen 27.11.15 jatkuen 7.3.2018 asti niille, jotka ovat parhaillaan erikoistumassa sekä niille, jotka saava opiskeluoikeuden ko. aikana (Johtokunta 27.4.2016)

 

  • IHOTAUDIT JA ALLERGOLOGIA, myönnetty  kolmen vuoden ajaksi (1.11.16 - 31.10.19) (Johtokunta 9.11.2016)

 

  • KEUHKOSAIRAUDET JA ALLERGOLOGIA, myönnetty kolmen vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia, jotka ovat nyt kirjoilla sekä niitä, jotka saavat erikoisalan opinto-oikeuden poikkeusluvan aikana (15.3.18-14.3.21) (Johtokunta 4.4.2018)
  • KEUHKOSAIRAUDET JA ALLERGOLOGIA, myönnetty kolmen vuoden ajaksi koskien niitä erikoistuvia jotka ovat nyt kirjoilla sekä niitä, jotka saavat erikoisalan opinto-oikeuden poikkeusluvan aikana (15.4.15 - 14.4.18) (Johtokunta 15.4.2015).
  • LASTENNEUROLOGIA, myönnetty kolmen vuoden ajaksi ( 1.11.16 - 31.10.19) (Johtokunta 9.11.16)
  • PATOLOGIA,  myönnetty 1.11.13 alkaen  toistaiseksi (Johtokunta 26.11.14)


Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 

Koulutuspäällikkö Soile Salonen
soile.salonen(at)utu.fi,

puh. 050 313 6083
Erikoislääkärikoulutuksen todistukset

Vastaanottoaika klo 12.00-15.00
(mielellään ajanvaraus etukäteen)
 
Koulutussuunnittelija Kirsi Puomila
kirsi.puomila(at)utu.fi
puh. 029 450 2081
 
Opintosihteeri Riitta Paju
riitta.paju(at)utu.fi,
puh. 050 313 5216
YEK-todistukset
Vastaanottoaika klo 12.00-15.00
 

 Sivut