in English
 
 
Koulutuspaikat
​Turun yliopisto tekee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja koulutusterveyskeskusten koulutuspaikkasopimukset pääsääntöisesti oman ERVA-alueensa toimipaikkojen kanssa. Alueen ulkopuolella olevasta toimipaikasta voidaan hyväksyä palvelua, mikäli se on jonkin muun erikoislääkäri- ja/tai erikoishammaslääkärikoulutusta tarjoavan yliopiston hyväksymä koulutuspaikka.
 
 

Yliopistosairaalan ulkopuolista koulutuspaikkaa koskeva koulutussopimus

 • Sopimuksen sisällöstä sovitaan erikoisalan vastuuhenkilön ja koulutuspaikan kesken
 • Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika, kouluttajat, erikoistuvien määrä, sekä mitkä valmiudet koulutettavien tulee saavuttaa palvelun aikana
 • Kaikille koulutuspaikassa erikoistuville tulee nimetä henkilökohtainen ohjaaja
 • Erikoistuvan edistymistä tulee seurata muodollisen seurantajärjestelmän avulla (lokikirja, säännöllinen arviointi)
 • Koulutussopimus voidaan solmia määräajaksi tai toistaiseksi. Erikoisalan vastuuhenkilön tulee seurata koulutuspaikan toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Tarvittaessa koulutusoikeuksia harkitaan uudelleen.
 • Ulkopuolisen koulutuspaikan hyväksymisestä päättää tiedekunta erikoisalan vastuuhenkilön esityksestä.
 • Koulutuspaikaksi hyväksytyn sairaalan tai terveyskeskuksen tulee osallistua yliopiston järjestämään arviointiin.

Henkilökohtainen koulutussopimus

 • Käytetään, kun ei ole tarkoituksenmukaista solmia pysyvää koulutuspaikkasopimusta
 • Sopimuksen sisällöstä sovitaan erikoisalan vastuuhenkilön, koulutuspaikassa olevan kouluttajan ja erikoistuvan kesken
 • Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika ja henkilökohtainen koulutussuunnitelma
 • Sopimuksen hyväksyy tiedekunnan dekaani erikoisalan vastuuhenkilön esityksestä.
 • Sopimus tulee laittaa koulutustodistushakemuksen liitteeksi valmistumisvaiheessa
 
Asiasana:
Tagit: