in English
 
 
Ohjeita erikoistuvalle

Kielitaito

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (1200/2007, 18a§) säädetään, että terveydenhuollon ammattihenkilöllä tulee olla hänen hoitamiensa tehtävien edellyttämä riittävä kielitaito.
 
Opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että hänellä on riittävä, lain mukainen kielitaito opintojen suorittamiseksi terveyspalvelujärjestelmässä. Tiedekunnan suosittelema taso on vähintään tyydyttävä suomen tai ruotsin kielen taito. Hyväksyttyjä yleisiä kielitutkintoja koordinoi Opetushallitus. Valtionhallinnon kielitutkinnosta vaaditaan vähintään tyydyttävä taitotaso kaikilta osa-alueilta ja yleisestä kielitutkinnosta vähintään keskitason tutkinto (tasot 3–4) kaikilta osa-alueilta. Lisätietoa yleisistä kielitutkinnoista Opetushallituksen sivuilta.

Koulutusohjelman ja koulutusyksikön vaihtaminen

Koulutusohjelman vaihtaminen tapahtuu samaa menettelyä noudattaen kuin haettaessa ensimmäistä kertaa opinto-oikeutta erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärikoulutukseen. Vaihtaessaan koulutusyksikköä erikoistuvan lääkärin tai hammaslääkärin on sekä ilmoitettava vaihdostaan vanhaan koulutusyksikköön että haettava opinto-oikeutta uudesta koulutusyksiköstä.

Erikoishammaslääkärikoulutus

Erikoishammaslääkärikoulutuksesta löytyy lisätietoa myös hammaslääketieteen laitoksen sivuilta. Sivuilta löytyy esimerkiksi kliinisen hammashoidon sekä ortodontian koulutukseen liittyviä aikatauluja. 

Asiasana:
Tagit: